Главная / МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ефективне застосування всього комплексу фізкультьурно – оздоровчих, психосоматичних та фізичних впливів є результатом зниження показників захворюваності дітей в 2013 - 2016 роках.

Кількість випадків:

2013

2014

2015

2016                              

соматичних захворювань

68

47

   60

50

інфекційних захворювань

1

6

     2

1

захворювань (усього)

69

53

   62

54

пропущених днів через хворобу

однією дитиною

3,4

2,6

   2,9

2,7


Результати моніторингу рівня захворюваності

за 2013 - 2016 роки

Систематично проводився моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати фіксувалися в «Паспорті здоров'я», діаграмах та обговорювались на педрадах, педгодинах, нарадах при завідувачі.

За результатами обстеження фізичних вмінь і навичок 100% дітей 6 років виконали встановлені Державні тести. Всього обстежено 31 дитини 6-ти річного віку. З них: 40 % випускників мають високий рівень фізичної готовності, 59% - середній рівень, 1% - низький рівень, що вище минулорічних показників (2012 -2013 :14%,84%, 2% ;  2013 – 2014 : 27%,71%,2%; 2014 – 2015: 29, 70%, 1%; 2015-2016 н/р – 32%,67%,1%, 2016 – 2017 н/р – 33%, 66%, 1%).

 

Результати моніторингу фізичного розвитку дітей 6 років

за 2010-2011 - 2016-2017 н/р

Проведено порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників, який  свідчить, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

Практичний психолог та вихователі старшої групи провели обстеження 31 дитини до навчання в школі. До школи не йде 1 дитина – за бажанням батьків. Ці діти будуть продовжувати навчання в дошкільному закладі. За результатами обстеження психологічної готовності до навчання в школі шкільно зрілих – 85%, середньо зрілих – 15%, тобто фактично мають психологічну готовність – 100% випускників, що вище минулорічних показників (2014-2015: 78%,20%, 98%; 2015 – 2015 н/р:82%,18%,100%, 2016-2017 н/р: 85%, 15%)

Результати обстеження психологічної готовності до школи дітей 6 років

за 2012-2013 н/р - 2016 – 2017 н/р

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з попередніми роками, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з математики, логіки. Завдання з логіки на високому рівні розв’язують – 41%, на середньому – 58%, на низькому – 1%, тобто їх розв’язують 99% дітей (2014-2015: в-31%, с-69%, н-0%;   2015 – 2016 н/р: в-40%, с- 59%, н – 1%; 2016-2017 н/р: в-41%,с-58%,н-1%)

Результати моніторингу логіко – математичного розвитку дітей 6 років

за 2010 – 2011 н/р - 2016-2017 н/р

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів в 2016 – 2017 навчальному році показав зростання оптимального рівня майстерності педагогів в порівнянні з минулими навчальними роками:

Оптимальний рівень майстерності    ____ 82%____(2014-2015 - 68%)

Достатній рівень                                 _____18%____(2014-2015 – 32%)

Критичний рівень                               _____  -______(2014-2015 – 0%)

Діаграма аналізу

професійної майстерності педагогів в 2014-2015 н.р - 2016 – 2017  н.р.