Главная / Нормативні документи

Нормативні документи

Права та свободи дитини відповідно до Закону України "Про охорону дитинства"

Розділ ІІ Закону України "Про охорону дитинства" визначає такі права та свободи дитини:

- право на життя та охорону здоров’я (стаття 6);

- право на ім’я та громадянство (стаття 7);

- право на достатній життєвий рівень (стаття 8);

- право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації (стаття 9);

- право на захист від усіх форм насильства (стаття 10)

Права, обов'язки та відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють

Відповідно до ст.36 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; захищати законні інтереси дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної символіки і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності