Главная / Розклад організованої діяльності

Розклад організованої діяльності

24_1

Дитяча життєдіяльність передбачає розумне поєднання організованого та самостійного типів діяльності дошкільника.

Організований тип діяльності включає форми освітньої роботи:

-ОРГАНІЗОВАНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ, РУХЛИВИХ, КОНСТРУКТОРСЬКО-БУДІВЕЛЬНИХ ІГОР, ДРАМАТИЗАЦІЙ ТОЩО);

-ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗАНЯТТЯ, ГУРТКОВА, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКСКУРСІЇ У ПРИРОДУ, БЕСІДИ, ДИДАКТИЧНІ ІГРИ, ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ);

- ОРГАНІЗОВАНА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ІНДИВІДУАЛЬНІ І ГРУПОВІ ТРУДОВІ ДОРУЧЕННЯ, ЧЕРГУВАННЯ, КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ ТА ІН.);

- ОРГАНІЗОВАНА ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОБРАЗОТВОРЧІ, МУЗИЧНІ, ЛІТЕРАТУРНІ ЗАНЯТТЯ, ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ, РОЗВАГИ, СВЯТА, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА);

- ОРГАНІЗОВАНА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ (МОВЛЕННЄВІ ЗАНЯТТЯ, БЕСІДИ, РОЗМОВИ НА ОСОБИСТІ І СПІЛЬНІ ТЕМИ, СПІЛКУВАННЯ, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ);

- ОРГАНІЗОВАНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

БУДЬ-ЯКА ОРГАНІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИМАГАЄ ВІД ПЕДАГОГА ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПРОДУМАТИ МЕТУ, ЧАС, МІСЦЕ, УМОВИ, ХІД ПРОВЕДЕННЯ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ФОРМИ РОБОТИ, НЕОБХІДНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБЛАДНАННЯ, А ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВІ ДІЇ ДІТЕЙ, ШЛЯХИ ВПЛИВУ НА НИХ І ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Організована ігрова діяльність посідає особливе місце в режимі дня, оскільки власне ігрова діяльність є провідною упродовж усього дошкільного віку. Вона передує розгортанню самостійних ігор дітей і має бути керована педагогом. В освітньому процесі ДНЗ організована ігрова діяльність дітей охоплює різні види ігор:

- ІГРИ З ПРАВИЛАМИ (ДИДАКТИЧНІ, РУХЛИВІ);

- ТВОРЧІ ІГРИ (СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ, ТЕАТРАЛІЗОВАНІ РЕЖИСЕРСЬКІ ТА ДРАМАТИЗАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-БУДІВЕЛЬНІ). ТВОРЧА ГРА НЕ ВИНИКАЄ ОДРАЗУ, ЇЙ ТРЕБА НАВЧАТИ. В ОРГАНІЗОВАНІЙ ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОЖНІЙ ДИТИНІ АКТИВНУ ПОЗИЦІЮ, СТИМУЛЮВАТИ РОЗВИТОК ЇЇ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ФОРМУВАТИ СТІЙКИЙ ІНТЕРЕС ДО ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ І СЕБЕ В НЬОМУ, ОВОЛОДІННЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ Є ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ. ВОНА ПЛАНУЄТЬСЯ І ПРОВОДИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМОВИХ ЗАВДАНЬ, КЕРОВАНА ДОРОСЛИМ, А НЕ ПУЩЕНА НА САМОПЛИВ. ОРГАНІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯКІСНО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФОРМАМИ, МЕТОДАМИ І ПРИЙОМАМИ, ЗАСОБАМИ, СТИЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ. ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ САМИМИ ЗАНЯТТЯМИ.

ОСНОВНИМИ ЇЇ ФОРМАМИ Є:

- ЗАНЯТТЯ РІЗНИХ ВИДІВ;

- ГУРТКОВА РОБОТА;

- ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ;

- ОРГАНІЗОВАНІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ;

- ЕКСКУРСІЇ У ПРИРОДНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ДОВКІЛЛЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ;

- ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ, ПОШУКОВІ СИТУАЦІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ТА ІН.ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЦИХ ФОРМ ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ У РЕЖИМІ ДНЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗРУЧНИЙ ЧАС.

САМОСТІЙНИЙ, ВІЛЬНИЙ ТИП ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ДЕ ДІТИ САМІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ЗАСОБИ І ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СВОГО ЗАДУМУ, ВИЯВЛЯЮТЬ САМОКОНТРОЛЬ, САМОАНАЛІЗ І САМООЦІНКУ ВИКОНАННЯ. САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НОСИТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА ГРУПОВИЙ (КОЛЕКТИВНИЙ) ХАРАКТЕР, КОЛИ ДИТИНА САМА РЕАЛІЗОВУЄ ВЛАСНИЙ ІНТЕРЕС, ЗАДУМ В ОБРАНОМУ ВИДІ ДІЯЛЬНОСТІ, АБО ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ З ІНШИМИ ДІТЬМИ ЗА СПІЛЬНІСТЮ БАЖАНЬ, ІНТЕРЕСІВ ТА ВЗАЄМНИМИ СИМПАТІЯМИ. ЗА ТИПОМ САМОСТІЙНОЇ, ВІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖУТЬ РОЗГОРТАТИСЯ РІЗНІ ВИДИ ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІГРОВА, ПІЗНАВАЛЬНА, ТРУДОВА, ХУДОЖНЯ (ОБРАЗОТВОРЧА, МУЗИЧНА, МУЗИЧНО-РИТМІЧНА, ТЕАТРАЛІЗОВАНА, ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА), КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА, РУХОВА ТОЩО.

ВІДПОВІДНО, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТАКОГО ТИПУ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК:

- САМОСТІЙНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

- САМОСТІЙНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ;

- САМОСТІЙНА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

- САМОСТІЙНА ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ;

- САМОСТІЙНА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

- САМОСТІЙНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

САМЕ ТАКІ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПЛАНУЮТЬСЯ В КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНАХ ВИХОВАТЕЛІВ. ЗМІСТ І РІВЕНЬ БУДЬ-ЯКОЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД РЯДУ ЧИННИКІВ, А САМЕ:

- ДОСВІД ДІТЕЙ У ВОЛОДІННІ ПЕВНИМ ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇХНЯ ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ;-НАЯВНІСТЬ РОЗВИВАЛЬНОГО ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО, ПРИРОДНОГО, СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, ВРАХУВАННЯ ПРОСТОРУ ВЛАСНОГО «Я» КОЖНОЇ ДИТИНИ;

- ГРАМОТНЕ, КОМПЕТЕНТНЕ КЕРІВНИЦТВО З БОКУ ДОРОСЛОГО.

ДОМІРНО НАСИЧЕНЕ ТА РАЦІОНАЛЬНО ОБЛАШТОВАНЕ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВЕ І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СЛУГУЄ НЕ ЛИШЕ ФОНОМ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ, А Й СТИМУЛОМ, СПОНУКАННЯМ ДО ПЕВНОГО РОДУ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ. ВІДПОВІДНА ВІКУ ДІТЕЙ ДОБІРКА ІГРАШОК, ІГРОВОГО ТА ФІЗКУЛЬТУРНОГО ОБЛАДНАННЯ, СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ, ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ, ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНСТРУЮВАННЯ, АТРИБУТІВ ДЛЯ РУХЛИВИХ І ТВОРЧИХ ІГОР, ЗРУЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВСЬОГО ЦЬОГО У ДОСТУПНИХ МІСЦЯХ, БЕЗ СКУПЧЕННЯ, В ГРУПОВІЙ КІМНАТІ, НА ІГРОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТА ДІЛЯНЦІ ПРИВАБЛЮЮТЬ МАЛЮКІВ, ПІДКАЗУЮТЬ ЇМ ТВОРЧІ ЗАДУМИ, ВИКЛИКАЮТЬ ПРАГНЕННЯ ДО ЗМІСТОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ. ДОВІРЛИВІ СТОСУНКИ, ОСОБИСТІ КОНТАКТИ З ДОРОСЛИМИ (ПЕРСОНАЛОМ ДНЗ, БАТЬКАМИ) ТАКОЖ НАПОВНЮЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВКОЛО ДОШКІЛЬНИКІВ І ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІСТ І РІВЕНЬ ЇХНЬОЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

З метою раціональної організації життєдіяльності дітей пропонуємо орієнтовний режим для різних вікових груп

ОРІЄНТОВНИЙ РЕЖИМ ДНЯ

ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ

З ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ НА ОСІННІЙ, ЗИМОВИЙ, ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОДИ

Режимні процеси 3-й рік життя 4-й рік життя 5-й рік життя 6-й рік життя
прийом, огляд, прогулянка 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.10
Ранкова гімнастика 8.00-8.05 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30
Сніданок 8.10-8.40 8.25-8.50 8.30-8.55 8.35-8.55
Ігри 8.40-9.00 8.50-9.20 8.55-9.20 8.55-9.15
Заняття 9.00-9.40 9.20-10.00 9.20-10.00 9.15-10.20
Підготовка до прогулянки, прогулянка 9.40-11.30 10.00-12.00 10.00-12.10 10.20-12.30
Повернення з прогулянки, гігієнічні процедури 11.30-11.50 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.45
Обід 11.50-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.45-13.15
Сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.10 13.15-15.15
Поступовий підйом, гімнастика пробудження, повітряні та водні процедури 15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.40 15.15-15.45
Полуденок 15.30-15.50 15.30-15.50 15.40-16.00 15.45-16.05
Ігри, самостійна діяльність, гурткова робота 15.50-16.30 15.50-16.30 16.00-16.40 16.05-16.45
Прогулянка, повернення додому 16.30-18.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00