Главная / Відкритий доступ / Звіт завідувача

Звіт завідувача

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) №238»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗВІТ

завідувача  перед  громадськістю

про роботу в 2019 – 2020 навчальному році

 

                                                                          Завідувач:   Г.Є.Федінчик

                                                                                    Дата проведення: 18.06. 2020 р.

м. Дніпро,

2020

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №238» Дніпровської  міської ради (Далі: КЗО «ДНЗ №238» ДМР) здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу (реєстраційний номер  12241050001046547), знаходиться за адресою: 49017, м. Дніпро, проспект Івана Мазепи, 16.

Завідувач: Федінчик Галина Євгеніївна, освіта вища спеціальна,                      (Запорізький державний педагогічний інститут,  1985 рік,   спеціальність – «Дошкільна педагогіка і психологія»), педагогічний стаж -  40 років, на посаді завідувача ДНЗ –18 років,  кваліфікаційна категорія –«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь – методист».

Проектна потужність КЗО «ДНЗ №238» ДМР -  6 груп,  115 місць.

 • У 2019-2020 навчальному році функціонувало 6 вікових груп.

1 група для дітей раннього віку – 31 дитина,

2 групи для дітей 4 року життя – 60 дітей,

2 групи для дітей 5 року життя – 60 дітей,

1 група для дітей 6 року життя – 31 дитина.

Виховувалось 182 дитини, що становить 165 % проектної потужності.

Відвідування дітей становило: 112% - група раннього віку; 100% - групи дошкільного віку.

Режим роботи груп дошкільного віку 10,5 годин:  7.00 – 17.30.

Режим роботи чергових груп 12,0 годин:

 • одна група раннього віку 6.00 – 18.00, 
 • одна група дошкільного віку 7.00 – 19.00.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

кабінет завідувача

методичний кабінет

музична та спортивна зали

кабінет практичного психолога

студія театралізованої діяльності та гурток «Комп'ютерна грамотність»

кабінет медичної сестри та ізолятор

кабінет завідувача  господарством

в) пріоритетні напрями освітнього процесу:

          - національно -патріотичний;

          - фізкультурно – оздоровчий

 

Зміст роботи комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпровської міської ради в 2019 – 2020 навчальному році формувався згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН «Про права дитини».

Дошкільний заклад працював згідно державних стандартів:

 • Базовий компонент дошкільної освіти /нова редакція/ Науковий керівник: А. М. Богуш, Київ, 2012
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція), науковий керівник: Кононко О.Л., Київ, 2014
 • Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» - Науковий керівник К.Л.Крутій, ЛІПС, Запоріжжя, 2015
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», (авт.: Андрієтті О.О., Голубович О.П.), Київ, 2015
 • Програми розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» - Рома О.Ю., Київ, 2016

В своїй роботі педагоги використовували додаткові освітні програми:

 • «Радість творчості», програма  художньо – естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку  (авт.: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.)
 • авторської програми М.Єфименко «Театр фізичного виховання»
 • Програми з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (2016 р.)

Зусилля педагогічного колективу дошкільного закладу в 2019 – 2020 навчальному році були спрямовані на вирішення наступних пріоритетних завдань:

 1. Підвищення якості освітнього процесу в контексті обласного науково – методичного проекту „Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” (Y етап)
 2. Інтеграція родинного та суспільного виховання через пошук нових форм роботи з національно-патріотичного, духовно - морального виховання.
 3. Впровадження LEGO – технологій в освітній процес дошкільного закладу в рамках проектів «Сприяння освіті», «Шість цеглинок».
 4. Координація аспектів фізичного, психічного, психологічного та соціального здоров'я дітей п'ятирічного віку між дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою шляхом застосування здоров'язберігаючих технологій.

         Для їх реалізації були створені всі необхідні умови.

Роботу з дітьми організовували 15 творчих, талановитих педагогів. Освітній рівень: 5 педагогів – вища спеціальна освіта, 10 педагогів – базова вища освіта. Якісний склад зріс згідно результатів атестації та підвіщення кваліфікації: 2 педагоги пройшли атестацію, підтвердили раніше присвоєне педагогічне звання «вихователь – методист», 4 педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІПДО, 1 педагог – закінчив вищий навчальний заклад та отримав кваліфікаційну категрію «спеціаліст».

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних кадрів свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: відмінників освіти України – 1 педагог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагоги, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 1 педагог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 1 педагог, педагогічне звання «вихователь – методист» - 8 педагогів.

Планомірно проводилася робота з підвищення педагогічної майстерності педагогів через педагогічні ради, семінари, семінари – практикуми, ділові ігри, майстер – класи, засідання педагогічного клубу «Діалог», засідання круглого столу, «банк ідей», аукціони педагогічних знань. Організації роботи педагогів на сучасному рівні сприяло впровадження комп'ютерних технологій, використання технічних засобів: комп'ютера, принтера , ксерокса, сканера, інтернету. Для обміну досвідом роботи та демонстрації своїх успіхів було створено інтернет - сайт дошкільного закладу та електронний дошкільний заклад «Курс – Дошкілля». Педагогами в групах було оформлено предметно – розвивальне середовище, що сприяло створенню комфортних умов для перебування дітей в дошкільному закладі та розвитку творчої особистості;

Робота з організації освітнього процесу носила науково – методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі, проводився моніторинг якості освітнього процесу. Значно поповнилася методична база методичного кабінету та груп новими методичними та дидактичними посібниками, методичною літературою, діагностичними матеріалами, сучасними дидактичними та розвивальними іграми для роботи з дітьми згідно рекомендацій Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

а) Матеріально технічна база та її зміни  упродовж минулого року:

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає Санітарному регламенту для дошкільних закладів. Територія закладу повністю огороджена, має захищену  смугу зелених насаджень. Кожна група має окремий ізольований майданчик. На території закладу розміщений фізкультурний майданчик, садова зона, господарчий майданчик.

Проведено капітальний ремонт фасаду з утепленням, ремонт та часткове фарбування огорожі, обрізку та видалення аварійних дерев (10 дерев) згідно актів. В рамках акції #Дніпро_квітучий посаджено 20 кущів, 10 декоративних дерев, оформлено 18  квітників. Виставлено фото - звіт на сайті «SMART – освіта». Обладнання на ігрових та спортивних майданчиках повністю пофарбоване, підтримується у задовільному, безпечному стані, про що свідчать акти обстеження ігрових та спортивних майданчиків, що підписуються щоквартально затвердженою комісією. В рамках акції #Чистий_двір виставлено фото - звіт на сайті «SMART – освіта».

Обладнання  групових приміщень, кабінетів і залів відповідає вимогам сьогодення.  Всі групи дошкільного закладу в достатній кількості забезпечені м'яким та твердим інвентарем, постільною білизною та посудом.

Система освітлення відповідає вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. У трьох групах, вестибюлі та музичній залі встановлені  LED – світильники, в трьох групах лампи у світильниках замінені на енергозбережувальні. Для  освітлення подвір'я  у вечірні години встановлено 12 LED – світильників.

           Фізкультурне обладнання безпечне для використання в роботі і знаходиться в належному стані.

             В закладі освіти   сплановані та реалізуються заходи щодо зміцнення та оновлення матеріально – технічної  бази закладу. Велика робота проведена по реконструкції ігрових майданчиків та тротуарних доріжок. Так, протягом 2019 – 2020 року  проведено ремонтні роботи по заміні твердого покриття біля входу до групи №4 та при вході до закладу дошкільної освіти: укладено 350 м кв тротуарної  плитки; з лівого крила будівлі укладено 190 м кв тротуарної плитки; проведено ремонт покрівлі ігрових павільйонів груп   №№ 2,5;  проведено ремонт пісочниць з кришками на майданчиках груп №1,3,4,6.

          При підготовці до опалювального сезону проведено ревізію чотирьох електроводонагрівачів ( 2 - по 200 л «Дражице», 2 – по 300 л «Дражице»)  для безперебійної подачі гарячої води до харчоблоку, пральні, груп.

          Протягом року в роздягальнях групах №1,2, 3, 4 зроблено   ремонти з використанням сучасних будівельних матеріалів. 

Спортивна та музична зали в естетичному стані, сучасне спортивне обладнаня та дидактичні матеріали.  

Планомірно проводилася робота щодо укріплення матеріальної бази дошкільного закладу та зміцнення технічного стану будівлі.

 • Зроблено ремонт фасаду з утепленням
 • Проведено капітальний ремонт покрівлі з утепленням правого крила будівлі
 • Встановлено блискавкозахист на покрівлі правого крила будівлі
 • Провендено заміри опору та заземлення
 • Проведено роботи з протипожежної обробки дерев'яних конструкцій на горищі.
 • Придбано 100 наматрасників
 • Відремонтовано столи в групах №1,4 та підступи для роздягання дітей груп №№1,4,6.
 • Постійно поповнюються миючі та дезінфікуючі засоби, антисептики для обробки рук
 • Пошиті нові костюми для театральних вистав, театральні ляльки для студії «Сюрприз»
 • Придбані медичні препарати для аптечки першої медичної допомоги
 • Придбані дитячі іграшки відповідно до віку дітей для проведення сюжетно – рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково – дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, спортивно – моторн іграшки
 • Спортивну  залу  поповнено нестандартним фізкультурним обладнанням;
 • Придбано новий посуд для харчування дітей в усіх вікових групах (180 комплектів) та для харчоблоку (каструлі, миски, дошки, чайники)
 • Замінено та відремонтовано аварійні ділянки тепло - та водопровідних мереж

Будівля та територія комунального закладу освіти знаходиться під охороною охоронної служби «КРОК», про що укладено відповідну угоду з піклувальною радою та охоронною службою «КРОК».

б) створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників  освітнього процесу:

      Згідно річного плану в дошкільному у 2019-2020 навчальному закладі проводилася робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально – виховного процесу. Робота була організована згідно вимог Закону України “Про охорону праці”, “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563. В дошкільному закладі працює комісія з охорони праці, наказом завідувача призначені  відповідальні особи за організацією охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. На початку 2019 - 2020 навчального року  завідувачем ДНЗ Федінчик Г.Є. видано наказ «Про організацію  роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності дітей». Протягом навчального року здійснювався  контроль за дотриманням норм  і   правил з охорони праці, своєчасним навчанням  і перевіркою   знань з питань охорони праці, згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та Комплексного плану заходів з питань попередження травмування і загибелі людей у надзвичайних ситуаціях на 2020 рік.

       Щотижня проводилися рейди – огляди приміщень дошкільного закладу, групових кімнат, ігрових ділянок  з метою дотримання вимог техніки безпеки. Щоквартально складалися акти – дозволи на роботу приміщень та експлуатацію ігрового обладнання на майданчиках, електричного обладнання на харчоблоці та в пральні. З новоприбулими працівниками проводився вступний інструктаж, своєчасно проводилися повторні, первинні та цільові інструктажі зі співробітниками. Проведена атестація робочих місць за умовами праці (пральня), проводиться доплата помічникам вихователів за використання дезінфікувальних засобів. Всі працівники забезпечені спецодягом та індивідуальними засобами захисту.

Щоквартально підводяться підсумки роботи по виконанню вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Питання з охорони праці відображені в Колективному договорі.

     В дошкільному закладі в листопаді, січні, квітні та червні проводився  Тиждень безпеки життєдіяльності дитини, на якому основні завдання педагогів будувались на поліпшенні якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої  безпеки та захисту життя. По завершенні заходу діти узагальнювали одержані знання у своїх творчих  роботах               (малюнки, вірші, творчі оповідання), які вихователі розміщували на тематичному стенді у вигляді стіннівок, світлин, фоторепортажів, презентацій. Випадків травматизму в ДНЗ не зафіксовано. 

         На виконання наказу департаменту гуманітарнї політики Дніпровської міської ради «Про затвердження Комплексного плану основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2019-2020 навчальний рік» та з метою удосконалення та розширення роботи з формування культури здоров’я, навичок безпечної поведінки у дошкільників в дошкільному навчальному закладі  розроблено та затверджено план основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей на 2019-2020 н.р. З 01.11.2019 по 30.11.2020  року було проведено місячну акцію «Здорова дитина – майбутнє України», в рамках якої було проведено семінар-тренінг для вихователів «Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності у дошкільників відповідно до Базового Компоненту дошкільної освіти». Під час Тижня безпеки дорожнього руху діти зустрілися  з інспектором поліції Осадчою Н., яка провела тренінгові заняття «Про безпеку на дорозі дбай!».

З метою навчання дошкільників правилам безпечної  життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, у жовтні 2019 року та  квітні 2020 року у ДНЗ було проведено День цивільного захисту під час якого було проведене практичне заняття – тренінг «Евакуація дітей під час пожежної тривоги».   Проведена перевірка здатності працівників чітко діяти щодо  захисту   свого здоров'я та життя в умовах надзвичайних ситуацій,  фотовиставка «Безпека дітей та дорослих», позачергові інструктивні заняття з учасниками навчально-виховного процесу з метою проведення роз'яснювальної роботи з питань особистої та колективної безпеки.

В методичному кабінеті оформлено виставку «Безпечний дивосвіт». В дошкільному закладі впроваджується програма Л.Калузької «Дитина в довкіллі», 1 раз на тиждень з дітьми проводилися міні – заняття з безпеки життєдіяльності, розваги, вікторини. В кожній віковій групі створені осередки безпечної поведінки (дорожній рух, пожежна безпека, один вдома, безпека в довкіллі), зібрано літературний матеріал, фонотека, відеотека з даного питання. Під час занять з конструктором ЛЕГО відпрацьовуються поняття «Служби порятунку», де діти в ігровій формі під час ЛЕГО - конструювання дізнаються про пожежну службу, роботу міліції, швидку допомогу. З працівниками та батьками дошкільного закладу були проведені тренінгові заняття «Надання первинної допомоги». З дітьми проведено серію занять «Допоможи собі сам». Оформлено тематичну виставку дитячого малюнку «Правила безпеки знаємо, про безпеку дбаємо».

У травні 2019 року  проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. Позитивним є те, що вихователі використали багато демонстраційного та роздаткового матеріалу, інвентарю, використовували IК – технології (презентації, інтерактивні іграшки, сучасні мультфільми, музику) що значно поліпшило сприйняття дітьми  інформаційного матеріалу  та нових знань; були запрошені батьки вихованців та колеги – педагоги, на сайті закладу та в групі ДНЗ на Facebook батьківська громадськість мала змогу побачити фотозвіти про проведені заходи.

в) Ефективність методичної роботи

Робота з організації освітнього процесу носила науково – методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі, проводився моніторинг якості освітнього процесу. Значно поповнилася методична база методичного кабінету та груп новими методичними та дидактичними посібниками, методичною літературою, діагностичними матеріалами, сучасними дидактичними та розвивальними іграми для роботи з дітьми згідно рекомендацій чинних програм розвитку дитини дошкільного віку.

Колектив дошкільного навчального закладу  упродовж 2019-2020 навчального року працював над вирішенням завдань Y етапу обласного науково – методичного проекту „Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” Робота з цієї проблеми протягом навчального року була спрямована на підвищення якості освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій в педагогічний процес. Для реалізації проблеми в дошкільному закладі були створені такі умови:

 • Організована робота творчої групи з реалізації обласного науково – методичного проекту „Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” (Y етап).
 • Оформлена тематична виставка для вихователів: «Впроваджуємо обласний науково – методичний проект „Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” (Y етап).
 • Планомірно проводилась робота з підвищення педагогічної майстерності педагогів через педагогічні ради,семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, ділові ігри, тренінги, засідання круглого столу, творчі вітальні вихователів «За кавою», колективні перегляди.
 • Педагогами оновлено предметно-розвивальне середовище, що сприяло розвитку компетентностей у дошкільників
 • Підвищенню педагогічної майстерності педагогів та якості освітнього процесу в дошкільному закладі сприяла участь в проекті «Сприяння освіті» з впровадження ЛЕГО – технологій з дітьми дошкільного віку

Головним завданням в роботі над проблемою було:

 • Створення предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку творчої, унікальної особистості.
 • Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм роботи з даної проблеми.
 • Відстеження динаміки формування компетентностей у дітей.

  Процес реалізації Y етапу обласного науково – методичного проекту „Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” охоплював три напрями: робота з педагогічним колективом, робота з дітьми та робота з батьками. На початку року було проведено психолого – педагогічний тренінг «Сходинки творчості», ділову гру  для педагогів «Записна книжка»: тема «Компетентності + інтелект = 10 компетентностей освіченої особистості»  (добірка ігрового матеріалу), діагностичне тестування з метою виявлення рівня креативності у педагогів «Що це таке?» (фігурна форма), анкетування педагогів «Впровадження інноваційних технологій в підвищенні якості освіти».

      Підвищенню якості організації роботи з дітьми сприяли такі форми роботи як інтерактивна гра «Барви творчості», спелео – тренінг «Веселка власноруч», гостьовий обмін досвідом  з впровадження ЛЕГО – технологій в навчальний процес дошкільного закладу за участю педагогів м.Дніпра та м.Кам'янське, участь педагогів в роботі семінару «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід» в м.Київ, навчально-методичний тренінг (оптимізація роботи з питання соціалізації особистості дошкільників), добірка матеріалів «Педагогічний портфель» (ознайомлення з рекомендаціями та діагностичними матеріалами для вихователів з питання «Діагностика обдарованості»)

З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками науково-методичної літератури з проблеми.

Увазі вихователів було запропоновано науково-тематичну виставку для вихователів «Соціалізація особистості в громадянському суспільстві – шляхи реалізації проекту».

         Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів. Цьому сприяли інтерактивні форми роботи з кадрами:

 • Консультація для вихователів «Діжка ідей» (використання лялькового театру в креативному розвитку дошкільників)
 • Ділові ігри «Мас-медіа представляє» (творчі підходи вихователів до впровадження інноваційних технологій в розвитку соціалізації дошкільників), «Навчалочка для педагогів» (представлення варіантів ігор з розвитку компетентностей дітей 5-річного віку); «Методичні кубики» (вправляння  педагогів у впровадженні ЛЕГО – технологій з метою соціалізації дошкільників), «Варіант» (представлення варіантів ігор з театральними ляльками для реалізації соціальних понять дошкільників).
 • Навчально-методичні тренінги «Шість цеглинок» в м.Харків та м.Дніпро (оптимізація роботи з впровадження ЛЕГО – технологій в роботу з дошкільниками)
 • Постійно – діючий семінар «Інтегрований підхід в ЛЕГО - конструюванні дошкільників – ідеї та знахідки».Заняття №2. «Соціальний розвиток дошкільників засобами ЛЕГО – технологій як сучасний підхід у роботі дошкільного закладу»
 •  «Банк ідей» : представлення творчих проектів з театралізованої діяльності дітей в розвитку соціалізації дошкільників «Затія – дивоглядія»
 • Творча вітальня вихователів «За кавою». Тема : «Від творчого педагога – до творчої дитини»
 • Педагогічна  рада «Педагогічне проектування процесу соціалізації дітей у дошкільному закладі – актуальні виклики та сучасна реалізація»
 • Круглий стіл «Підсумки роботи над реалізацією завдань Y етапу обласного науково-методичного проекту „Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”

Високий рівень педагогічної майстерності в роботі над формуванням базових якостей особистості продемонстрували педагоги при проведенні колективних переглядів та творчих звітів, семінарів для педагогів м.Дніпра.

В практику педагогічної роботи з проблеми соціалізації особистості дошкільника увійшли такі активні , нетрадиційні форми роботи з дітьми, як: ранкові зустрічі, ігри-заняття, навчально-ігрові тренінги, заняття-подорожі, години спілкування, хвилинки відпочинку, пізнавальні аукціони та квести.

          В жовтні 2019 року пройшов   обмін досвідом з впровадження ЛЕГО – технологій в навчальний процес  між ДНЗ №238, ДНЗ №337, НВК №59. Педагоги отримали багато цікавих матеріалів, взяли до своєї педагогічної  скарбнички нові методи, прийоми, цікаві ігри.

         В січні 2020 року завідувач Федінчик Г.Є. провела семінар – практикум для вихователів – методистів м.Дніпра  з проблеми «Формування емоційного інтелекту як складова компетності соціального розвитку дошкільників».

Своїм досвідом роботи завідувач ДНЗ, музичний керівник ділились на сторінках журналів «Медична сестра» та «Музичний керівник» (видавництва МЦЕФЕР України)

Велика увага приділялась роботі з батьками з питання соціалізації особистості дошкільника. Проводились такі форми роботи з батьками:

 • Тематичні виставки «Літні спогади» (демонстрація творчих здібностей малят та їх мам і тат в роботі з природним матеріалом), «Граємо з дитиною всією родиною!» (комплекс ігор та ігрових вправ з ЛЕГО конструктором для соціалізації дошкільників)
 • Цикл інтегрованих занять з батьками та дітьми старшого дошкільного віку «Школа радісної родини»
 • Круглий стіл «Наш унікальний малюк»
 • Постійно-діючий майстер-клас «Домашня школа Монтессорі» (для дітей молодшого дошкільного віку).

Протягом навчального року було проведено відстеження динаміки розширення знань у дітей, розширення знань у педагогів та батьків в послідовності роботи з даної проблеми.

Педагогічний колектив дошкільного закладу підійшов творчо до реалізації    Y етапу обласного науково-методичної проекту «Освітні  стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», має високий творчий потенціал та бажання спрямовувати свою діяльність на реалізацію завдань інноваційної освіти.

На наступний навчальний рік в дошкільному закладі планується  узагальнення досвіду роботи педагогів з проблеми соціалізації особистості дошкільників, обмін досвідом роботи закладу з педагогами м.Дніпра з питання формування компетентностей соціально адаптованої особистості.

      Значна увага приділялась реалізації питання координації аспектів фізичного, психічного розвитку дітей 5 – річного віку між дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою через впровадження здоров'язберігаючих технологій.

       В дошкільному закладі запроваджено систематичний медичний та методичний контроль за станом фізичного розвитку дошкільників. Результати спостережень завідувачем та медичним персоналом відображаються в картках контролю та діаграмах.

Виконання вимог програми «Я у Світі», «Дитина в дошкільні роки», впровадження програми М.Єфименко «Театр фізичного виховання» дали порівняно високий рівень в засвоєнні дітьми основних рухів та укріплення здоров'я дітей. Чітка система фізкультурно – оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.

За останні роки намітилася тенденція до зростання рівня фізичної витривалості дошкільників. Цьому сприяло щоденне проведення занять з фізкультури та цікавих різноманітних форм оздоровчої роботи, використання нестандартного спортивного обладнання, впровадження педагогами та батьками здоров’язберігаючих технологій для зміцнення та укріплення здоров’я дітей в дошкільному закладі, вдома, в початковій школі. Заслуговують на увагу планомірне, систематичне проведення комплексних, інтерактивних занять та лікувально – профілактичних заходів у поєднанні з еколого – валеологіним вихованням (через спілкування з природою з використанням елементів програми «Уроки гармонії і здоров'я»).

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. У системі здійснювався огляд дітей лікарями – спеціалістами, щеплення проводилися згідно плану проведень щеплень, систематично проводилася антропометрія дітей, відстежувалася моторна щільність проведення фізкультурних занять.

В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків. В приймальнях облаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, виготовлені стенди «Мій настрій», «Привіт, малюк!», «Екран здоров'я», надавалися рекомендації по нетрадиційним формам оздоровлення дитячого організму через батьківські куточки та матеріали папок – пересувок.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачці розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, організації харчування дітей.

Одним із чинників здоров'я дитини є раціональне харчування дітей в дошкільному закладі. У 2019 – 2020 навчальному році організацію харчування в дошкільному закладі здійснювало  ТОВ "Контракт       Продрезерв - 5". З боку адміністрації дошкільного закладу та батьківської громадськості здійснюється постійний контроль за якістю організованих послуг. В дошкільному закладі створені всі умови для організації харчування дітей: харчоблок укомплектовано новим технологічним обладнанням, посуд в достатній кількості, встановлені електроводонагрівачі  для безперебійного гарячого водопостачання, затверджене тендерне 10 – денне меню.              ТОВ "Контракт Продрезерв - 5" розроблені технологічні картки для приготування їжі, організовано дієтичне харчування (згідно рекомендацій лікаря).  Персонал харчоблоку та груп кваліфікований, пройшов медогляд та санітарно – гігієнічне навчання.

Вартість харчування з 1 січня 2020 року в закладах дошкільної освіти Дніпра на одну дитину становить:

 • раннього віку - 31 грн 5 коп. (з них, 12 гривень 73 копійки - батьківська оплата і 18 гривень 32 копійки - оплата за рахунок бюджету)
 • для дитини дошкільного віку - 50 гривень 5 копійок. (з них, 20 гривень 52 копійки - батьківська оплата і 29 гривень 53 копійки - оплата за рахунок бюджету.

Визначено ряд пільгових категорій з оплати за харчування в дошкільних навчальних закладах. Звільняються від оплати:

 • діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;
 • 100% діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму;
 • 100% діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • 100% діти батьків учасників АТО;
 • 50% діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади.
 • 100% діти переселенці;

Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями).

З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів. На харчоблоці є в наявності інструкції щодо правил миття кухонного посуду; інвентарю та обладнання; графік генерального прибирання харчоблоку.

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходились у робочому стані.

Оплата за харчування здійснюється не пізніше 10 числа поточного місяця!

З боку постачальника «Продрезерв 5», завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

В дошкільному закладі було встановлено пільгове забезпечення харчування для дітей, позбавлених батьківського піклування (1 дитина); дітям, постраждалим від ЧАЕС (2 дитини); дітям з малозабезпечених сімей (6 дітей); дітям, батьки яких є учасниками АТО (17 дітей). Питання організації харчування дітей в дошкільному закладі постійно знаходилося на контролі завідувача, старшої медичної сестри, вихователя – методиста, батьківського комітету та ради закладу та виносилося на обговорення на зборах та нарадах.

Якість освітнього процесу

а)стан розвивального середовища         

         Одним з напрямків модернізації дошкільної освіти в ДНЗ є створення розвивального, предметного та ігрового середовища. Багато уваги приділялося оновленню предметно – розвивального середовища всіх приміщень закладу згідно  вимог Базового компонента дошкільної освіти та Концепції Нової української школи.

В 2019 – 2020 навчальному  році  оновлено розвивальне предметно – ігрове середовище в групі №4, в кабінеті практичного психолога, музичному залі, вестибюлі. Групи поповнено дидактичними посібниками, обладнанням для індивідуальних та підгрупових занять з дітьми, оновлені  технічні засоби навчання (ТЗН). Встановлено комп'ютерний клас для занять старших дошкільників комп'ютерною грамотністю.

          Спортивна та музична зали в естетичному стані, сучасне спортивне обладнання та дидактичні матеріали.  

Педагогами в групах було оформлено предметно – розвивальне середовище, що сприяло створенню комфортних умов для перебування дітей в дошкільному закладі та розвитку творчої особистості.

           Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовували простір, де діти могли почуватися володарями ігор та іграшок, виявляли свої інтереси, займалися своїми улюбленими справами. Підбір іграшок та ігор в усіх вікових групах частково відповідає «Примірному переліку ігрового та навчального дидактичного»,затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12. 2017 №1633.

           Атмосфера створеного середовища відповідає основним вимогам – між дітьми панували гуманні стосунки, довіра, безпека, можливість особистого росту, емоційне співзвуччя.

          Та поряд з цим, потребує уваги:

* створення умов для вільного експериментування з природним матеріалом;

* поповнення куточків приладами для  пошуково – дослідницької діяльності;

* забезпечення фізкультурної  зали сучасним фізкультурним обладнанням

б) форми організації освітнього процесу:

В дошкільному навчальному закладі за минулий навчальний рік спостерігалося поглиблене використання інноваційних технологій, які передбачають превентивне виховання, розвивають основні компетентності дітей, що проходило під постійним супроводом практичного психолога. Робота психологічної служби велася за такими напрямками: діагностична , корекційна, розвивальна робота.

Вивчався рівень адаптованості дітей до умов ДНЗ. У результаті дослідження виявлені діти з легким (23%), середнім (71%) та важким (6%) ступенем адаптації (потребували підвищеної уваги). Була вироблена стратегія для оптимізації перебування таких дітей в ДНЗ. Використовувалися психогімнастика, вправи на релаксацію, елементи піскової терапії, засинання з улюбленою іграшкою. Для успішного проходження процесу адаптації до дошкільного закладу активно застосовувалися ЛЕГО-технології: сюжетні ігри з конструктором «Моя група», «Мій садочок», «Життя у садочку», вправи «Колір мого настрою», «Передай гарний настрій», «Сердечне вітання». Це сприяло успішній адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ.

Згідно «Методики вивчення психічного розвитку дітей від 1 до 3 років» (Микитюк Н.В., Доренко І.С., Щурук І.В.) було виявлено рівень психічного розвитку дітей раннього віку. Після проведення корекційно – розвивальних вправ намітилася тенденція до зростання показників (результати надані в таблиці)

 

Результати діагностики

Результати корекціно – розвивальної роботи

Рівень психічного

розвитку

Жовтень

Рівень психічного

розвитку

Грудень

Високий

29%

Високий

30%

Середній

69%

Середній

67%

Низький

2%

Низький

2%

 

Рівень психічного розвитку дітей дошкільного віку визначався за методикою «Експрес - діагностика рівня психічного розвитку» (П.А. М'ясоєд). Після проведення «Корекційно-розвивальної роботи з розвитку пізнавальних процесів» В.Л.Шарохіної рівень розвитку покращився: (результати надані в таблиці)

Результати діагностики

Результати корекціно – розвивальної роботи

Рівень психічного

розвитку

Молодші групи

Середні групи

Старша група

Рівень психічного

розвитку

Молодші групи

Середні групи

Старша група

Високий

18%

16%

24%

Високий

18%

17%

26%

Середній

79%

81%

76%

Середній

80%

80%

74%

Низький

3%

2%

0%

Низький

2%

2%

0%

В рамках роботи з проблеми соціалізації дошкільників особливу увагу приділено такому її аспекту як формування емоційного компоненту – передумови соціальної компетентності дошкільників. Робота проводилася в усіх вікових групах з участю батьків та педагогів. Для досягнення мети проводилась робота на вивчення та розвиток емоцій, згуртування дитячих колективів, розвиток соціально спрямованих навичок, розвиток комунікативних навичок, корекція небажаних особистісних особливостей поведінки, підняття рівня самооцінки. В дошкільному закладі оформлено розвивальний простір з урахуванням психологічних потреб дошкільників різних вікових груп: куточки психологічного розвантаження, усамітнення, екран настрою та емоцій, створено міні-центр для розвитку емоційного інтелекту. Проведено роботу з  діагностики емоційної сфери дошкільників згідно віку дітей за такими методиками: «Кактус», «Неіснуюча тварина», «Лінеограма», «Вулкан», «Emotion cards» (автор Ю.О. Святенко) тощо. Приділялась увага роботі з діагностики та корекції страхів у дітей-переселенців. Результатом проведеної роботи стало підвищення соціально-емоційної компетентності дошкільників, зростання рівня емоційної обізнаності дітей, покращення рівня психологічного комфорту та взаємодії дошкільників під час перебування у групах. У дітей усіх вікових груп зріс рівень емоційного розвитку та соціальних навичок. В лютому 2020  року проведено семінар-практикум для вихователів «Емоційний компонент як передумова формування соціальної компетентності дошкільників».

         Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі урізноманітнювали  форми роботи з дітьми, а саме:

* організація індивідуальних занять;

* організація занять дітей за здібностями (завдання  із сірниками, словесна асоціація, складання зображення, ескізи, мнемокарти, юні художники, Петриківський розпис);

* психологічна гімнастика (для розвитку творчої уяви)  ;

* театралізована педагогіка  (міні – театр, сольовий театр, пальчиковий театр, та інші)

* проведення гурткової роботи:  гурток театральна студія "Сюрприз" (Онішко І.І.) та «Комп'ютерна грамотність» (Сєліванова А.В.)

* застосування педагогічних інновацій, сучасних психолого – педагогічних  та інформаційно – комунікаційних технологій

в) результативність роботи з дітьми за лініями розвитку:

        У дошкільному закладі функціонувало 6 груп, з них-  1 група дітей раннього віку. Предметно – розвивальне  середовище в  групі організовано як осередок діяльності дітей. Вихователі групи проводили діагностування дітей на рівень виконання освітніх розвиваючих, виховних, навчальних завдань відповідно до програмових вимог.

Обстежено 30 дітей раннього віку

високий рівень розвитку – 6%;

достатній рівень – 30%;

* середній рівень – 40%;

* низький рівень – 24%.

Діагностика проводилась  як емоційно -  ділове спілкування дорослого із дитиною в невимушеній обстановці.

Методи і прийоми, які використовували педагоги в роботі з дітьми доцільні, різноманітні згідно віковим особливостям дітей.

Аналіз результатів загального і соціального розвитку дітей у 2019 – 2020 навчальному році у порівнянні з минулим свідчить про стабільну роботу педагогічного колективу та раціональне побудування освітнього процесу. Знання дітей педагогами оцінювались комплексно у зв’язку з різними сферами життєдіяльності, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним життям.

Результативність педагогічного процесу проаналізовано згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів.

   Аналіз показників компетентності дитини проводився за освітніми лініями.

Моніторинг рівня знань дітей за освітніми лініями « Особистість дитини»

« Самосвідомість. Особистісно-оцінна компетенція»

Було обстежено 160 дітей.

Високий рівень – 62 дитини;                                           

Достатній рівень –  48 дітей;

Середній рівень – 35 дітей;

Низький рівень – 15 дітей.

Вважаємо, що для підвищення та удосконалення знання вихованців за показниками «Особистість дитини», необхідно звернути увагу на індивідуальну роботу з дітьми середнього та низького рівня.

Моніторинг рівня знань дітей за освітньою лінією

 «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 Було обстежено 160 дітей:

Високий рівень -  57 дітей ;                                           

Достатній рівень – 50 дітей;

Середній рівень – 35 дітей;

Низький рівень – 18 дітей

          Порівнюючи рівень знань з пізнавальної активності та сенсорні еталони дітей з минулим роком, можна зробити висновок, що завдяки використанню інноваційних технологій в освітньо – виховному процесі у дітей відзначається позитивна динаміка у розвитку , а також підвищився рівень компетентності.

Моніторинг рівня фізичного розвитку дітей за 2015-2016 - 2019-2020 н/р

Систематично проводився моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати фіксувалися в «Паспорті здоров'я», діаграмах та обговорювались на педрадах, педгодинах, нарадах при завідувачі.

За результатами обстеження фізичних вмінь і навичок 100% дітей 6 років виконали встановлені Державні тести. Всього обстежено 30 дітей 6-ти річного віку. З них: 40 % випускників мають високий рівень фізичної готовності, 59% - середній рівень, 1% - низький рівень, що вище минулорічних показників (2015 -2016 :14%,84%, 2% ;  2016 – 2017 : 27%,71%,2%;  2017 – 2018: 29, 70%, 1%;  2018-2019 н/р – 32%,67%,1%, 2019 – 2020 н/р – 33%, 66%, 1%).

 Моніторинг рівня розвитку мовленнєво - творчих здібностей дітей

Пріоритетним напрямком у роботі з розвитку мовлення дітей  наш колектив вибрав  художньо – творчу діяльність дітей під час ознайомлення  зі світом театру. Керівник театральної студії "Сюрприз " Онішко І.І.. розробила і використовує інноваційні методи і прийоми при роботі з театралізованої діяльності. Такі технології, як ігри – емпатії, релаксація, заняття – подорожі, музей театру, вигадування нових казок, казок сучасності допомагають кожній дитині знайти упевненість в собі, психологічну захищеність, внутрішній спокій, позбутися негативних емоцій .

 г) Наступність у роботі зі школою:

          Щоб забезпечити безперервність освітнього процесу, досягти високої якості освіти налагодили тісний зв'язок дошкільного закладу та ЗОШ №5. Для вчителів початкових класів та педагогів дошкільного закладу проводили спільні засідання, тренінг «Розвиток базових компетентностей особистості дитини, необхідних для успішного навчання в школі» - вихователь Клименко Ю.В.,  ділова гра «Використання ігрових методів у навчальній діяльності дітей 6 – річного віку» - вихователь  Колесник Т.М., «Круглий стіл», спільні свята: «Свято рушника», «Місто майстрів» - осінній ярмарок, конкурс малюнка на асфальті «Щасливе дитинство», відвідування гуртка театралізованої діяльності та ЛЕГО - конструювання,  та інші.

 Результати обстеження шкільної зрілості

Завідувач та вихователі старшої групи провели обстеження 30 дітей до навчання в школі. До школи не йде 2 дитини – за бажанням батьків. Ці діти будуть продовжувати навчання в дошкільному закладі. За результатами обстеження психологічної готовності до навчання в школі шкільно зрілих – 85%, середньо зрілих – 15%, тобто фактично мають психологічну готовність – 100% випускників, що вище минулорічних показників (2017-2018: 78%,20%, 2%; 2018 – 2019 н/р:82%;  2019-2020 н/р: 85%, 15%)

         Діти – випускники мають на достатньому рівні  розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку працездатності і розумової активності; у дітей сформовані навички навчальної діяльності, саморегуляції, самостійності, розвинуті дії мислення, сформована мотиваційна готовність до шкільного навчання.

 д) Робота з батьками вихованців, громадськістю:

Одним з пріоритетів у практиці роботи ДНЗ  на сучасному етапі є співпраця з родиною. Батьки – активні учасники навчально - виховного процесу дошкільного навчального закладу. Робота педагогічного колективу була спрямована на активізацію педагогічних знань серед батьків через пошук нових форм роботи з формування патріотичних почуттів, духовності та моральних цінностей у дошкільників. Значно урізноманітнилися форми роботи з батьками: цікаво проходили хвилинки спілкування, зустрічі за «Круглим столом», робота клубу «Сімейного дозвілля». Найбільш ефективним методом можна назвати такі нетрадиційні форми взаємодії «дитячий садок – родина», як постійно – діючий тематичний тренінг для батьків дітей раннього віку «Якщо дитина зводить дорослого з розуму, або Азбука виживання для батьків»!, засідання «Школи турботливих батьків», випуск тематичних журналів для батьків «Радимо, пропонуємо, допомагаємо», презентація кращого сімейного досвіду «У фокусі - сім’я!».

Одним із аспектів роботи  з батьками з питання громадянського виховання  вихователі відводили ознайомленню з правовими аспектами в вихованні дітей. З цією метою було проведено ряд заходів для підвищення правової культури батьків:

 • Засідання «Школи турботливих батьків» з теми «Права дитини – знаємо і захищаємо!» (стиль родинних відносин, спілкування з дитиною в сім’ї з урахуванням її прав)
 • Практикум для батьків «Подорож по сторінках Конвенції ООН про права дитини»
 • Інформаційний вісник «Законодавче забезпечення дитинства»
 • Перегляд фото слайдів «Я – Людина» з висловлюваннями дітей про свої права
 • Анкетування батьків «Права моєї дитини»

        Проведені заходи позитивно сприймались батьківською громадськістю.

На виконання завдань річного плану роботи ДНЗ у 2019-2020 році проведений творчий огляд – конкурс «Сучасний підхід до організації національно-патріотичного куточка» (на краще обладнання патріотичного куточка для дітей в групі).

         Батьки брали участь  в акціях та конкурсах закладу:

«У королівстві гарбузової родини » - вироби з гарбуза  та природних матеріалів,

«П'ять шляхів до серця власної дитини» - конкурс родинного дерева,

«Писанкове сяйво» - конкурс до свята Великдень,

«Один день моєї родини», «Професії мам і тат цікавлять малят», «Ким я мрію бути…» фотовиставки (в рамках участі в дитячому архітектурному проекті «Професії майбутнього»),

«Здорова дитина – майбутнє  України» - листопадова  акція,

«LEGOв моїй родині» – проектна дяльність разом з родиною,

 «Городина на нашому підвіконні» - конкурс на кращий город на підвіконні,

«Україна – це ти»  - акція та фотоконкурс до Дня Конституції України.

          В проведенні конкурсу на кращу ділянку  «Літо – 2020!» батьки  проявили  високу активність,  завдяки чому  були створені добрі умови для організації літнього оздоровлення.

          Педагогічним колективом та медиками проводилась робота з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму та різноманітних отруєнь, особливо в літній та осінній період.

         З метою виявлення зацікавлень батьків, вивчення їх запитів, використовували анкетування з різних питань та проблем.

          Заходи, що проводились , показали, як багато в дитячому садку творчих та відповідальних батьків, зацікавлених життям своїх дітей.   

         Протягом року створювались умови для соціального захисту  дітей. Були складені вихователями груп соціальні портрети сімей  вихованців.

Робота з родиною швидко модернізується, в практиці застосовується безліч цікавих інтерактивних форм роботи, на що вказують самі батьки. Тісна співпраця всіх служб дошкільного  закладу, батьківської громадськості, їх націленість на досягнення спільної мети стала запорукою успішної організації освітньої роботи з дітьми. Протягом року всі події, новини та інформація в ДНЗ висвітлювалася на сайті дошкільного закладу та в групі  на facebook.

          Ця проблема широко проходила через всю роботу колективу. Вважаємо за необхідне у 2020-2021 наступному навчальному році продовжити роботу з даного питання, спрямувати зусилля колективу на формування духовності та моральних цінностей через відродження традицій українського народу, музейні цінності, плекання рідної української мови; шукати ще цікавіші форми та методи для їх залучення до роботи закладу. виявляти проблеми та надавати допомогу  та допомоги у їх подоланні.

Заходи, спрямовані на формування  позитивного іміджу дошкільного  закладу

Для створення позитивного  іміджу  дошкільного закладу з  реалізації  Базового компонента дошкільної освіти у 2019-2020  навчальному році  колективом проводилась така  творча робота:

а) участь у проектах:

Саме велике наше досягнення - це участь у проекті "Сприяння освіті". Проект «Успіх!»

Проект - це велика кількість цінного матеріалу! Це постійне особистісне зростання!  Це великий крок до сучасного навчання - НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ! Це щасливі очі дітей! Це посмішки батьків!

б) участь у конкурсах

-  учасники та фіналісти дитячого архітектурного проекту «Успіх!»  в рамках всеукраїнського освітнього фестивалю гри «Play – Fest 2020» 

   У травні 2020 р.стали переможцями у фестивалі гри, натхненя в номінації "Мій успіх - успіх моєї країни!"

в) проведення заходів :

- в жовтні 2019 року колектив презентував свій досвід роботи з впровадження ЛЕГО - технологій в рамках проекту "Сприяння освіті" педагогам дошкільних закладів м.Дніпра

г) статті в журналах

В  2019 році 1 публікація в журналі "Музичний керівник" (№11, 2019)     (Онішко І.І., музичний керівник)

 Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації  громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі № 238 згідно  «Журналу обліку особистого прийому громадян» за 2019-2020 навчальний рік кількість звернень громадян склала 128 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 15 щодо працевлаштування.

Щотижня проводився  прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядалися пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

За 2019-2020 навчальний рік скарг громадян не зареєстровано.

 

2019-2020  навчальний рік став для всіх досить нестандартним. З 12.березня 2020 року по 15 червня 2020 року було запроваджено карантин по COVID – 19, тому педагоги ДНЗ проводили дистанційну роботу на час карантину, було розроблено систему дистанційного навчання. Батькам дітей надавалися індивідуальні консультації, рекомендації, для них проводились заняття з використанням відео, інтернетресурсів.

Протягом карантину COVID-19 для ефективної організації навчання здобувачів дошкільної освіти в умовах обмеження освітнього процесу педагоги використовували форми дистанційного навчання, а саме:

 • відео заняття з використанням інноваційних та інтерактивних методів з пріоритетом пізнавальної, логіко-математичної, дослідницько-експериментальної діяльності тощо;
 • соціальні мережі та Viber , які дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації;
 • електронна пошта , яка використовувалась для організації спілкування вихователя й батьків здобувачів освіти; педагогів та адміністрації закладу.
 • конференції Zoom – сучасний спосіб зв’язку, що дозволяє проводити заняття коли вихованці і вихователь знаходяться на відстані, все відбувається у режимі реального часу, педагог і діти можуть бачити один одного, педагог має можливість супроводжувати бесіду чи заняття

 Таким чином, можна підкреслити, що вся моя робота, як керівника закладом дошкільної освіти, була спрямована на створення умов для організації цілеспрямованої роботи всіх учасників навчально – виховного процесу та підвищення якості освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

  

ПРОТОКОЛ № 1

конференції комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238»

                   Дніпровської міської ради              

 

від  18.06.2020 року                                                               м. Дніпро

 

Присутні: 89 батьків,

25 членів колективу КЗО «ДНЗ № 238»                 

  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 1. Звіт завідувача КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» ДМР Федінчик Г.Є. про адміністративно- господарську діяльність в 2019-2020 навчальному році.
 2. Оцінка діяльності завідувача Федінчик Г.Є. за 2019-2020 навчальний рік.

 СЛУХАЛИ:

1. Звіт завідувача КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» ДМР Федінчик Г.Є. про адміністративно-господарську діяльність в 2019-2020 навчальному році (звіт додається)

  ВИРІШИЛИ:

1.Оцінку діяльності завідувача Федінчик Г.Є. за 2019-2020 навчальний рік провести таємним голосуванням.

2.Обрати членів під рахункової комісії  у складі: Очкасова К.Б., Власова Х.С., Максименко К.М.

 

 СЛУХАЛИ:

1.Очкасову К.Б. «Оцінка діяльності завідувача Федінчик Г.Є. за 2019-2020 навчальний рік».

   Про результати голосування:

                  Високий рівень           -   81

                  Середній рівень          -     8

                  Низький рівень           -     0

   ВИРІШИЛИ:

1.Оцінити діяльність завідувача Федінчик Г.Є. за 2019-2020 навчальний рік на високому рівні.

 

 

                                       Голова:                              Очкасова К.Б.

                                       Секретар:                          Дірявка Н.М.