Главная / Відкритий доступ / Звіт директора / Звіт директора 2021-2022

Звіт директора 2021-2022

Звіт директора
комунального закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №238
Дніпровської міської ради
за 2021/2022 навчальний рік
Дата: 26.05.2022
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. № 55, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.
Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:
• Підвищення відкритості діяльності закладу дошкільної освіти;
• Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;
• Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в ЗДО;
• Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до комунального закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради
1.1. Інформаційна картка
а) потужність ДНЗ
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №238 Дніпровської міської ради (Далі: КЗДО №238 ДМР) здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу (реєстраційний номер 12241050001046547), знаходиться за адресою: 49017, м. Дніпро, проспект Івана Мазепи, б. 16.
Директор: Федінчик Галина Євгеніївна, освіта вища спеціальна, (Запорізький державний педагогічний інститут, 1985 рік, спеціальність – «Дошкільна педагогіка і психологія»), педагогічний стаж - 42 роки, на посаді завідувача ДНЗ –21 рік, кваліфікаційна категорія –«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь – методист».
Проектна потужність КЗДО №238 ДМР - 6 груп, 115 місць.
б) мережа груп та їх режим роботи:
• Функціонувало 6 вікових груп.
1 група для дітей раннього віку – 29 дітей,
2 групи для дітей 4 року життя – 60 дитини,
1 група для дітей 5 року життя – 33 дітей,
2 групи для дітей 6 року життя – 60 дітей.
Виховувалось 182 дитини, що становить 165 % проектної потужності.
Відвідування дітей становило: 112% - група раннього віку; 100% - групи дошкільного віку.
Режим роботи груп дошкільного віку 10,5 годин: 7.00 – 17.30.
Режим роботи чергових груп 12,0 годин: одна група раннього віку 6.30 – 18.30, одна група дошкільного віку 7.00 – 19.00.
У дошкільному навчальному закладі функціонують:
кабінет завідувача
методичний кабінет
музична та спортивна зали
кабінет практичного психолога
студія театралізованої діяльності та гурток «Комп'ютерна грамотність»
кабінет медичної сестри та ізолятор
кабінет завідувача господарством
в) пріоритетні напрями освітнього процесу:
- національно – патріотичний;
- фізкультурно – оздоровчий
№ Відомості Показники
1. Мова навчання Українська
2. Кількість груп усього 6
раннього віку 1
дошкільного віку 5
3. Режим роботи закладу:
10,5 годин 4
Чергові групи:
група раннього віку 12,0 годин
1
садова група 12,0 годин 1
4. Кількість вихованців 182
5. Кількість педагогічних працівників 15
з них:
директор 1
вихователь - методист 1
практичний психолог 1
музичний керівник 1
вихователі 11
Керівник гуртка «Малюємо залюбки» 0,5 (сумісник)
Керівник гуртка «Комп'ютерна грамотність 0,25

 


1.2. Кадрове забезпечення та робота щодо поліпшення фахової майстерності педагогів
а) Якісний аналіз педагогічних кадрів. Освітній рівень.
Діаграма №1.
Всього педагогів – 15 чол.
Вища спеціальна - 5 чол.
Вища педагогічна - 1 чол.
Базова вища – 8 чол.
Середня спеціальна – 1 чол.
Середня не педагог. - 0 чол.
Середня - 0 чол.


Кваліфікаційний рівень
Діаграма №2.
Всього педагогів - 15 чол.
Вища категорія - 2 чол.
І категорія - 0 чол.
ІІ категорія - 0 чол
Спеціаліст - 3 чол.
Звання «вихователь -
методист» - 7 чол.

Віковий рівень
Діаграма №3.
До 20 р. - 0 чол.
20 – 30 р. - 2 чол.
31 – 40 р. - 1 чол.
41 – 50 р. - 4 чол.
51 – 55 р. - 3 чол.
старше 55 - 5 чол.


Педагогічний стаж Діаграма №4
До 5 р. - 2 чол.
5 – 10 р. - 1 чол.
10 – 20 р. - 1 чол.-
20 – 30 р. - 5 чол.
Більше 30 років- 5 чол.


б) Кадрові зміни упродовж року:
Плинність кадрів в 2021 – 2022 навчальному році склала _0_% (звільнень педагогів не було).
в) Виконання плану курсової перепідготовки, підвищення фахової майстерності педагогів:
Планомірна та систематична робота з кадрами відповідає високому рівню. Згідно з перспективним та річним планами закладу на курсах підвищення кваліфікації на базі комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради підвищили свою фахову майстерність 3 педагоги (Романова С.Б., Заболотна В.В., Лось Л.В.)
Онішко І.І., Федінчик Г.Є., Комарова Р.А., Єрмоленко Л.П., Клименко Ю.В., Колесник Т.М. протягом року приймали участь в Онлайн - тренінгах в рамках участі в програмі «Сприяння освіті», яка має на меті впровадження інноваційних методів навчання в систему освіти та сприяння розкриттю творчого потенціалу дитини через гру.
Карась В.А. проходить навчання (5-й курс Київського державного гуманітарного університету), Клименко Ю.В. закінчила вищий заклад освіти за спеціальність «Психологія», отримала категорію – бакалавр.
Усі педагоги працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності згідно планів з самоосвіти, вивчення та упровадження передового педагогічного досвіду, участь в вебінарах МЦФР-України, Всеосвіти.
Планомірно проводилася робота з підвищення педагогічної майстерності педагогів через педагогічні ради, семінари, семінари – практикуми, ділові ігри, майстер – класи, засідання педагогічного клубу «Діалог», засідання круглого столу, «банк ідей», аукціони педагогічних знань. Організації роботи педагогів на сучасному рівні сприяло впровадження комп'ютерних технологій, використання технічних засобів: комп'ютера, принтера , ксерокса, сканера, інтернету. Для обміну досвідом роботи та демонстрації своїх успіхів було створено інтернет - сайт дошкільного закладу, відкрита сторінка на Facebook. Робота дошкільного закладу висвічувалась через електронний дошкільний заклад «Курс – Дошкілля» (педагогічні кадри, кількість та обліковий склад дітей, робота гуртків та студій), на Facebook в спільнотах «Сприяння освіті», «Six Briks Community», «Play-Fest 2021», SMART-освіта (департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради).
Під час роботи в умовах карантину в зв'язку із COVID-19 та в умовах воєнного стану педагоги підвищували рівень педагогічної майстерності через вебінари Міністерства освіти України, МЦФЕР України, «Всеосвіта», вивчення електронних фахових журналів МЦФЕР України, «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль».
г) Результати атестації педагогів:
Атестація педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Згідно наказу департаменту гуманітарної політики педагоги закладу дошкільної освіти проходили в атестаційній комісії КЗДО №336 ДМР. До роботи в атестаційній комісії КЗДО №336 ДМР були залучені найбільш компетентні висококваліфіковані працівники КЗДО №238 ДМР та КЗДО №336 ДМР. Пройшли атестацію згідно графіку 2 педагоги – вихователі Романова С.Б., Комарова Р.А. За результатами атестації встановлена відповідність раніше встановленому 11 тарифікаційному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист» – вихователю Романовій С.Б.; відповідність раніше встановленому 11 тарифікаційному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист» – вихователю Комаровій Р.А.
Атестаційна комісія протягом року контролювала роботу педагогів, які атестувалися, надавала допомогу в оформленні досвіду роботи, розповсюдженню досвіду роботи для батьків через інтернет ресурси (вайбер, сайт, SMART - освіту, сайти «Сприяння освіті» та «Play Fest-2022»). Порушень щодо графіку проведення атестації педкадрів та ведення документації не було.
Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних кадрів свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: відмінників освіти України – 1 педагог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагоги, педагогічне звання «вихователь – методист» - 7 педагогів.
1.3. Аналіз освітньої роботи
а) нормативно – програмове забезпечення
Зміст роботи комунального закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради в 2021 – 2022 навчальному році формувався згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН «Про права дитини».
Дошкільний заклад працював згідно державних стандартів:
• Базовий компонент дошкільної освіти /нова редакція/ Науковий керівник: А. М. Богуш, Київ, 2012
• Програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» (нова редакція), Київ, 2021
• Програма «Впевнений старт» (нова редакція), - Тернопіль, 2017
В роботі завладу впроваджувались додаткові програми:
• Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичних рекомендацій «Безмежний світ гри з ЛЕГО» / О.Ю. Рома, В.Ю. Близнюк, О.П. Борук, 2016 р./
• Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку / М.М.Єфименко. Лист ІМЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627
• Дошкільникам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46
• Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку /авт. Лохвицька Л. В., Мандрівець, Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049
• Парціальна програма з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» /О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець, за наук. ред. О.Д. Рейпольської, 2016 р./
• Скарбничка моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (видання 2-ге оновлене зфі змінами і доповненнями) – Лохвицька Л.В.. Мандрівець. Лист ІМЗО від 18.11.2019 №22.1/12-Г-1094
• Лідер живе в кожному. Парціальна програма для закладів освіти по формуванню лідерського потенціалу у дітей дошкільного віку – авторський колектив Гавриш Н., Безсонова О., Безрукова О., Воронов В. ТОВ МР ЛІДЕР ГЛОБАЛ. Лист ІМЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-271
• Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей ві 3-х до 7-ми років. Навчально – методичний посібник. Шевчук А.С.. Мандрівець. Лист ІМЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-282
• STREAM – освіта., або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма з формування культури інженерного мислення в дітей перед шкільного віку – науковий керівник Крутій К.Л. 14.07.2020 №22.1/12-Г-274
• Комп'ютерна грамота для малят. Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку. /Болотова О.М., Вайнер О.В., Семизорова В.В.. Мандрівець. 14.05.2018 №22.1/12-Г-236
• Вітаю Театре. Парціальна програма (для дітей старшого лдошкільного віку). Макаренко Л.В. Сайт МДУ. 13.11.2019 №22.1/12-Г-1068
Зусилля педагогічного колективу дошкільного закладу в 2021 – 2022 навчальному році були спрямовані на вирішення наступних пріоритетних завдань:
1. Організація роботи над обласним науково – методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (ІІ етап роботи над проблемою) через організацію педагогічного партнерства закладу дошкільної освіти та початковою ланкою освіти.
2. Застосування компетентнісного, діяльнісного, системного та цілісного підхіду під час освітнього процесу шляхом впровадження концепції наскрізного підходу «Навчання через гру!» в рамках проектів «Сприяння освіті», «Шість цеглинок»
3. Удосконалення роботи з формування національно-патріотичних почуттів, духовності та моральності через пошук нових форм роботи із здобувачами освіти та громадськістю.
4. Формування в дітей екологічної свідомості, уявлення про екосистеми, усвідомлення зв'язку між відповідальним ставленням до довкілля та збереження свого власного здоров'я.
Для їх реалізації були створені всі необхідні умови.
б) матеріально - технічна база та її зміни упродовж минулого року:
Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає Санітарному регламенту для дошкільних закладів. Територія закладу повністю огороджена, має захищену смугу зелених насаджень. Кожна група має окремий ізольований майданчик. На території закладу розміщений фізкультурний майданчик, садова зона, господарчий майданчик.
Проведено капітальний ремонт фасаду з утепленням, закінчено капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища, ремонт та часткове фарбування огорожі, обрізку та видалення аварійних дерев (10 дерев) згідно актів. В рамках акції #Дніпро_квітучий посаджено 20 кущів, 10 декоративних дерев, оформлено 18 квітників. Виставлено фото - звіт на сайті «SMART – освіта». Обладнання на ігрових та спортивних майданчиках повністю пофарбоване, підтримується у задовільному, безпечному стані, про що свідчать акти обстеження ігрових та спортивних майданчиків, що підписуються щоквартально затвердженою комісією. В рамках акції #Чистий_двір виставлено фото - звіт на сайті «SMART – освіта».
Обладнання групових приміщень, кабінетів і залів відповідає вимогам сьогодення. Всі групи дошкільного закладу в достатній кількості забезпечені м'яким та твердим інвентарем, постільною білизною та посудом.
Система освітлення відповідає вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. У усіх групах, вестибюлі та музичній залі встановлені LED – світильники. Для освітлення подвір'я у вечірні години встановлено 12 LED – світильників.
Фізкультурне обладнання безпечне для використання в роботі і знаходиться в належному стані.
В закладі освіти сплановані та реалізуються заходи щодо зміцнення та оновлення матеріально – технічної бази закладу. Велика робота проведена по реконструкції ігрових майданчиків та тротуарних доріжок. Так, протягом 2021 – 2022 року проведено ремонтні роботи по заміні твердого покриття біля входу до групи №1; проведено ремонт покрівлі ігрових павільйонів груп №№ 2,5; проведено ремонт пісочниць з кришками на майданчиках груп №2,3,5,6.
При підготовці до опалювального сезону проведено ревізію чотирьох електроводонагрівачів ( 2 - по 200 л «Дражице», 2 – по 300 л «Дражице») для безперебійної подачі гарячої води до харчоблоку, пральні, груп.
Протягом року в спальні групи №5 та роздягальні групи №1 зроблено ремонти з використанням сучасних будівельних матеріалів.
Спортивна та музична зали в естетичному стані, в наявності сучасне спортивне обладнаня та дидактичні матеріали.
Планомірно проводилася робота щодо укріплення матеріальної бази дошкільного закладу та зміцнення технічного стану будівлі.
• Зроблено ремонт фасаду з утепленням
• Проведено капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища
• Встановлено блискавкозахист на покрівлі правого та лівого крила будівлі
• Провендено заміри опору та заземлення
• Проведено роботи з протипожежної обробки дерев'яних конструкцій на горищі.
• Відремонтовано столи в групах №1,4 та підступи для роздягання дітей груп №№1,4,6.
• Постійно поповнюються миючі та дезінфікуючі засоби, антисептики для обробки рук
• Пошиті нові костюми для театральних вистав, театральні ляльки для студії «Сюрприз»
• Придбані медичні препарати для аптечки першої медичної допомоги
• Придбані дитячі іграшки відповідно до віку дітей для проведення сюжетно – рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково – дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, спортивно – моторн іграшки
• Спортивну залу поповнено нестандартним фізкультурним обладнанням;
• Придбано новий посуд для харчування дітей в усіх вікових групах (180 комплектів) та посуду для отримання їжі з харчоблоку (каструлі, миски, відра, чайники)
• Замінено та відремонтовано аварійні ділянки тепло - та водопровідних мереж
Будівля та територія комунального закладу освіти знаходиться під охороною охоронної служби «КРОК», про що укладено відповідну угоду з піклувальною радою та охоронною службою «КРОК».
д) створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу:
Згідно річного плану в закладі дошкільної освіти проводилася робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально – виховного процесу. Робота була організована згідно вимог Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563. В дошкільному закладі працює комісія з охорони праці, наказом завідувача призначені відповідальні особи за організацією охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. На початку 2021 - 2022 навчального року директором ЗДО Федінчик Г.Є. видано наказ «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей». Протягом навчального року здійснювався контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці, своєчасним навчанням і перевіркою знань з питань охорони праці, згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та Комплексного плану заходів з питань попередження травмування і загибелі людей у надзвичайних ситуаціях на 2021 – 2022 навчальний рік.
Щотижня проводилися рейди – огляди приміщень дошкільного закладу, групових кімнат, ігрових ділянок з метою дотримання вимог техніки безпеки. Щоквартально складалися акти – дозволи на роботу приміщень та експлуатацію ігрового обладнання на майданчиках, електричного обладнання на харчоблоці та в пральні. З новоприбулими працівниками проводився вступний інструктаж, своєчасно проводилися повторні, первинні та цільові інструктажі зі співробітниками. Проведена атестація робочих місць за умовами праці (пральня), проводиться доплата помічникам вихователів за використання дезінфікувальних засобів. Всі працівники забезпечені спецодягом та індивідуальними засобами захисту.
Щоквартально підводилися підсумки роботи по виконанню вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Питання з охорони праці відображені в Колективному договорі.
В дошкільному закладі в листопаді, січні, квітні та червні проводився Тиждень безпеки життєдіяльності дитини, на якому основні завдання педагогів будувались на поліпшенні якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя. По завершенні заходу діти узагальнювали одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які вихователі розміщували на тематичному стенді у вигляді стіннівок, світлин, фоторепортажів, презентацій. Випадків травматизму в ЗДО не зафіксовано.
На виконання наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради «Про затвердження Комплексного плану основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді на 2021-2022 навчальний рік» та з метою удосконалення та розширення роботи з формування культури здоров’я, навичок безпечної поведінки у дошкільників в дошкільному навчальному закладі розроблено та затверджено план основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей на 2021-2022 н.р. З 01.11.2021 по 30.11.2021 року було проведено місячну акцію «Здорова дитина – майбутнє України», в рамках якої було проведено семінар-тренінг для вихователів «Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності у дошкільників відповідно до Базового Компоненту дошкільної освіти». Під час Тижня безпеки дорожнього руху діти зустрілися з інспектором поліції Осадчою Н., яка провела тренінгові заняття «Про безпеку на дорозі дбай!».
З метою навчання дошкільників правилам безпечної життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, у жовтні 2021 року та січні 2022 року у КЗДО було проведено День цивільного захисту під час якого було проведене практичне заняття – тренінг «Евакуація дітей під час пожежі». Проведена перевірка здатності працівників чітко діяти щодо захисту свого здоров'я та життя в умовах надзвичайних ситуацій, фотовиставка «Безпека дітей та дорослих», позачергові інструктивні заняття з учасниками навчально-виховного процесу з метою проведення роз'яснювальної роботи з питань особистої та колективної безпеки.
В методичному кабінеті оформлено виставку «Безпечний дивосвіт». В дошкільному закладі впроваджується програма Л.Калузької «Дитина в довкіллі», 1 раз на тиждень з дітьми проводилися міні – заняття з безпеки життєдіяльності, розваги, вікторини. В кожній віковій групі створені осередки безпечної поведінки (дорожній рух, пожежна безпека, один вдома, безпека в довкіллі), зібрано літературний матеріал, фонотека, відеотека з даного питання. Під час занять з конструктором ЛЕГО відпрацьовуються поняття «Служби порятунку», де діти в ігровій формі під час ЛЕГО - конструювання дізнаються про пожежну службу, роботу міліції, швидку допомогу. З працівниками та батьками дошкільного закладу були проведені тренінгові заняття «Надання первинної допомоги». З дітьми проведено серію занять «Допоможи собі сам». Оформлено тематичну виставку дитячого малюнку «Правила безпеки знаємо, про безпеку дбаємо».
У жовтні 2021 року проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. Позитивним є те, що вихователі використали багато демонстраційного та роздаткового матеріалу, інвентаря, використовували IК – технології (презентації, інтерактивні іграшки, сучасні мультфільми, музику) що значно поліпшило сприйняття дітьми інформаційного матеріалу та нових знань; були запрошені батьки вихованців та колеги – педагоги, на сайті закладу та в групі ДНЗ на Facebook батьківська громадськість мала змогу побачити фотозвіти про проведені заходи.
З 24 лютого 2022 року в звˊязку із воєнним станом заклад дошкільної освіти був на простої, з 11 квітня 2022 року працював у дистанційній формі організації освітнього процесу в зв'язку із воєнним станом.
д) Ефективність методичної роботи
Робота з організації освітнього процесу носила науково – методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі, проводився моніторинг якості освітнього процесу. Значно поповнилася методична база методичного кабінету та груп новими методичними та дидактичними посібниками, методичною літературою, діагностичними матеріалами, сучасними дидактичними та розвивальними іграми для роботи з дітьми згідно рекомендацій чинних програм розвитку дитини дошкільного віку.
Колектив дошкільного навчального закладу упродовж 2021-2022 навчального року працював над вирішенням завдань ІІ етапу обласного науково – методичного проекту «Організація роботи над обласним науково – методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (ІІ етап роботи над проблемою) через організацію педагогічного партнерства закладу дошкільної освіти та початковою ланкою освіти». Робота з цієї проблеми протягом навчального року була спрямована на підвищення якості освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій в педагогічний процес. Для реалізації проблеми в дошкільному закладі були створені такі умови:
• Організована робота творчої групи з реалізації обласного науково – методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (ІІ етап роботи над проблемою) через організацію педагогічного партнерства закладу дошкільної освіти та початковою ланкою освіти.
• Оформлена тематична виставка для вихователів: «Впроваджуємо обласний науково – методичний проект «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (ІІ етап роботи над проблемою) через організацію педагогічного партнерства закладу дошкільної освіти та початковою ланкою освіти.
• Планомірно проводилась робота з підвищення педагогічної майстерності педагогів через педагогічні ради,семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, ділові ігри, тренінги, засідання круглого столу, творчі вітальні вихователів «За кавою», колективні перегляди.
• Педагогами оновлено предметно-розвивальне середовище, що сприяло розвитку компетентностей у дошкільників
• Підвищенню педагогічної майстерності педагогів та якості освітнього процесу в дошкільному закладі сприяла участь в проекті «Сприяння освіті» з впровадження ЛЕГО – технологій з дітьми дошкільного віку
Головним завданням в роботі над проблемою було:
• Створення предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку творчої, унікальної особистості.
• Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм роботи з даної проблеми.
• Відстеження динаміки формування компетентностей у дітей.
Процес реалізації ІІ етапу обласного науково – методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» через організацію педагогічного партнерства закладу дошкільної освіти та початковою ланкою освіти» охоплював три напрями: робота з педагогічним колективом, робота з дітьми та робота з батьками. На початку року було проведено психолого – педагогічний тренінг «Сходинки творчості», ділову гру для педагогів «Записна книжка»: тема «Компетентності + інтелект = 10 компетентностей освіченої особистості» (добірка ігрового матеріалу), діагностичне тестування з метою виявлення рівня креативності у педагогів «Що це таке?» (фігурна форма), анкетування педагогів «Впровадження інноваційних технологій в підвищенні якості освіти».
Підвищенню якості організації роботи з дітьми сприяли такі форми роботи як інтерактивна гра «Педагогічне доміно», спелео – тренінг «Веселка власноруч», обмін досвідом з впровадження ЛЕГО – технологій в навчальний процес дошкільного закладу (онлайн – зустрічі) у #Play-mate з садочком - партнером з м.Охтирка «Казка», участь педагогів в роботі семінару «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід», навчально-методичний тренінг (оптимізація роботи з питання соціалізації особистості дошкільників), добірка матеріалів «Педагогічний портфель» (ознайомлення з рекомендаціями та діагностичними матеріалами для вихователів з питання «Діагностика обдарованості»)
З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками науково-методичної літератури з проблеми.
Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів. Цьому сприяли інтерактивні форми роботи з кадрами:
• Консультація для вихователів «Діжка ідей» (використання лялькового театру в креативному розвитку дошкільників)
• Ділові ігри «Мас-медіа представляє» (творчі підходи вихователів до впровадження інноваційних технологій в розвитку соціалізації дошкільників), «Навчалочка для педагогів» (представлення варіантів ігор з розвитку компетентностей дітей 5-річного віку); «Методичні кубики» (вправляння педагогів у впровадженні ЛЕГО – технологій з метою соціалізації дошкільників), «Варіант» (представлення варіантів ігор з театральними ляльками для реалізації соціальних понять дошкільників).
• Навчально-методичні онлайн - тренінги «Сприяння освіті» з регіональним тренером Оленою Шуляк (оптимізація роботи з впровадження ЛЕГО – технологій в роботу з дошкільниками)
• Постійно – діючий семінар «Інтегрований підхід в ЛЕГО - конструюванні дошкільників – ідеї та знахідки».
• «Банк ідей» : представлення творчих проектів з театралізованої діяльності дітей в розвитку соціалізації дошкільників «Затія – дивоглядія»
• Творча вітальня вихователів «За кавою». Тема : «Від творчого педагога – до творчої дитини»
• Педагогічна рада «Халабудна педагогіка – новий погляд на формування освітнього простору»
• Круглий стіл «Підсумки роботи над реалізацією завдань ІІ етапу обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»
Високий рівень педагогічної майстерності в роботі над формуванням базових якостей особистості продемонстрували педагоги при проведенні колективних переглядів та творчих звітів роботи груп.
В практику педагогічної роботи з проблеми якості освіти увійшли такі активні , нетрадиційні форми роботи з дітьми, як: ранкові зустрічі, ігри-заняття, навчально-ігрові тренінги, заняття-подорожі, години спілкування, хвилинки відпочинку, пізнавальні аукціони та квести.
Велика увага приділялась роботі з батьками з питання соціалізації особистості дошкільника. Проводились такі форми роботи з батьками:
• Цикл інтегрованих занять з батьками та дітьми старшого дошкільного віку «Школа радісної родини»
• Круглий стіл «Наш унікальний малюк»
• Постійно-діючий майстер-клас «Домашня школа Монтессорі» (для дітей молодшого дошкільного віку).
Протягом навчального року було проведено відстеження динаміки розширення знань у дітей, розширення знань у педагогів та батьків в послідовності роботи з даної проблеми.
Педагогічний колектив дошкільного закладу підійшов творчо до реалізації ІІІ етапу обласного науково-методичної проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи», має високий творчий потенціал та бажання спрямовувати свою діяльність на реалізацію завдань інноваційної освіти.
Значна увага приділялась реалізації питання координації аспектів фізичного, психічного розвитку дітей 5 – річного віку між дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою через впровадження здоров'язберігаючих технологій.
В дошкільному закладі запроваджено систематичний медичний та методичний контроль за станом фізичного розвитку дошкільників. Результати спостережень директором та медичним персоналом відображаються в картках контролю та діаграмах.
Виконання вимог програми «Дитина», впровадження програми М.Єфименко «Театр фізичного виховання» дали порівняно високий рівень в засвоєнні дітьми основних рухів та укріплення здоров'я дітей. Чітка система фізкультурно – оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.
За останні роки намітилася тенденція до зростання рівня фізичної витривалості дошкільників. Цьому сприяло щоденне проведення занять з фізкультури та цікавих різноманітних форм оздоровчої роботи, використання нестандартного спортивного обладнання, впровадження педагогами та батьками здоров’язберігаючих технологій для зміцнення та укріплення здоров’я дітей в дошкільному закладі, вдома, в початковій школі. Заслуговують на увагу планомірне, систематичне проведення комплексних, інтерактивних занять та лікувально – профілактичних заходів у поєднанні з еколого – валеологіним вихованням.
Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. У системі здійснювався огляд дітей лікарями – спеціалістами, щеплення проводилися згідно плану проведень щеплень, систематично проводилася антропометрія дітей, відстежувалася моторна щільність проведення фізкультурних занять.
В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків. В приймальнях облаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, виготовлені стенди «Мій настрій», «Привіт, малюк!», «Екран здоров'я», надавалися рекомендації по нетрадиційним формам оздоровлення дитячого організму через батьківські куточки та матеріали папок – пересувок.
На педагогічних годинах, нарадах при директорі розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, організації харчування дітей.
Як одним із чинників здоров'я дитини є раціональне харчування дітей в дошкільному закладі. У 2021 – 2022 навчальному році організацію харчування в дошкільному закладі здійснювало ТОВ "Контракт Продрезерв - 5". З боку адміністрації дошкільного закладу та батьківської громадськості здійснюється постійний контроль за якістю організованих послуг. В дошкільному закладі створені всі умови для організації харчування дітей: харчоблок укомплектовано новим технологічним обладнанням, посуд в достатній кількості, встановлені електроводонагрівачі для безперебійного гарячого водопостачання, затверджене тендерне 10 – денне меню. ТОВ "Контракт Продрезерв - 5" розроблені технологічні картки для приготування їжі, організовано дієтичне харчування (згідно рекомендацій сімейного лікаря). Персонал харчоблоку та груп кваліфікований, пройшов медогляд та санітарно – гігієнічне навчання. В дошкільному закладі було встановлено пільгове забезпечення харчування дітям з малозабезпечених сімей (6 дітей); дітям, батьки яких є учасниками АТО (17 дітей), дітям з багатодітних сімей (7 дітей); дітям – переміщеним особам (5 дітей). Питання організації харчування дітей в дошкільному закладі постійно знаходилося на контролі директора, бракеражної комісії, батьківського комітету, ради закладу та виносилося на обговорення на зборах та нарадах.
Ефективне застосування всього комплексу фізкультьурно – оздоровчих, психосоматичних та фізичних впливів є результатом зниження показників захворюваності дітей в 2018 - 2021 роках.
Кількість випадків: 2018 2019 2020 2021
соматичних захворювань 68 47 60 50
інфекційних захворювань 1 6 2 4
захворювань (усього) 69 53 62 54
пропущених днів через хворобу
однією дитиною 3,4 2,6 2,9 2,7

 

 

 

 

 


Результати моніторингу рівня захворюваності
за 2018 - 2021 роки
е) Діагностування професійної компетентності педагогів:
Контрольно – оцінювальна діяльність в нашому закладі була спрямована на підвищення професійної майстерності, на надання ділової компетентної допомоги молодим спеціалістам, вивчення стилю роботи, особистісних якостей, рівня культури педагогів.
Вивчення стану навчально - виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювався за допомогою різних видів контролю:
* спостереження;
* анкетування педагогів та батьків;
* моніторингове дослідження;
* аналіз заняття;
* аналіз контрольних зрізів;
* аналіз стану здоров'я дітей.
Під час проведення методичних заходів була з’ясована основна проблема:
* недостатній рівень особистої участі молодих (педагогів – початківців) у проведенні певних заходів;
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носила діагностично – прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи. Адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок, про що свідчать діаграми.
Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів в 2021 – 2022 навчальному році показав зростання оптимального рівня майстерності педагогів в порівнянні з минулими навчальними роками:
Оптимальний рівень майстерності ____ 52%____
Достатній рівень _____48%____
Критичний рівень _____ -______

 

 

 

 

 

Діаграма аналізу
професійної майстерності педагогів в 2021 – 2022 н.р.
Зростання рівня професійної майстерності педагогів зумовлено тим, що в умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Творча група та керівники проводили постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з педагогами, дітьми, батьками в особистісно – орієнтованій моделі освіти. Педагогічний колектив постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю педагогів. Неординарні форми методичної роботи сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу. Результатом є те, що педагоги використовують технології розвивального навчання, інтерактивні методи. Вони мають свої власні методичні розробки, узагальнені досвіди роботи.
Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково – методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи. На педагогічній раді було визначено середовище, в якому працює колектив. За результатами анкетування виявлено, що в ДНЗ переважає творче середовище, тобто педагоги «творять», не очікуючи на вказівки, а робота супроводжується емоційним підйомом, позитивним оптимістичним настроєм.
1.4. Якість освітнього процесу
а) стан розвивального середовища
Одним з напрямків модернізації дошкільної освіти в ЗДО є створення розвивального, предметного та ігрового середовища. Багато уваги приділялося оновленню предметно – розвивального середовища всіх приміщень закладу згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти та Концепції Нової української школи.
В 2021 – 2022 навчальному році оновлено розвивальне предметно – ігрове середовище в групі №4, в кабінеті практичного психолога, музичному залі, вестибюлі. Групи поповнено дидактичними посібниками, обладнанням для індивідуальних та підгрупових занять з дітьми, оновлені технічні засоби навчання (ТЗН). Працює комп'ютерний клас для занять старших дошкільників комп’ютерною грамотністю.
Спортивна та музична зали в естетичному стані, сучасне спортивне обладнаня та дидактичні матеріали.
Педагогами в групах було оформлено предметно – розвивальне середовище, що сприяло створенню комфортних умов для перебування дітей в дошкільному закладі та розвитку творчої особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовували простір, де діти могли почуватися володарями ігор та іграшок, виявляли свої інтереси, займалися своїми улюбленими справами. Підбір іграшок та ігор в усіх вікових групах частково відповідає «Примірному переліку ігрового та навчального дидактичного»,затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12. 2017 №1633.
Атмосфера створеного середовища відповідає основним вимогам – між дітьми панували гуманні стосунки, довіра, безпека, можливість особистого росту, емоційне співзвуччя.
Та поряд з цим, потребує уваги:
* створення умов для вільного експериментування з природним матеріалом;
* поповнення куточків приладами для пошуково – дослідницької діяльності;
* забезпечення фізкультурної зали сучасним фізкультурним обладнанням

б) форми організації освітнього процесу:
В закладі дошкільної освіти за минулий навчальний рік спостерігалося поглиблене використання інноваційних технологій, які передбачають превентивне виховання, розвивають основні компетентності дітей, що проходило під постійним супроводом практичного психолога. Робота психологічної служби велася за такими напрямками: діагностична , корекційна, розвивальна робота.
Вивчався рівень адаптованості здобувачів освіти до умов ЗДО. У результаті дослідження виявлені діти з легким (23%), середнім (71%) та важким (6%) ступенем адаптації (потребували підвищеної уваги). Була вироблена стратегія для оптимізації перебування таких дітей в ДНЗ. Використовувалися психогімнастика, вправи на релаксацію, елементи піскової терапії, засинання з улюбленою іграшкою. Для успішного проходження процесу адаптації до закладу дошкільної освіти активно застосовувалися ЛЕГО-технології: сюжетні ігри з конструктором «Моя група», «Мій садочок», «Життя у садочку», вправи «Колір мого настрою», «Передай гарний настрій», «Сердечне вітання». Це сприяло успішній адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов ЗДО.
Згідно «Методики вивчення психічного розвитку дітей від 1 до 3 років» (Микитюк Н.В., Доренко І.С., Щурук І.В.) було виявлено рівень психічного розвитку дітей раннього віку. Після проведення корекційно – розвивальних вправ намітилася тенденція до зростання показників (результати надані в таблиці)

Результати діагностики Результати корекціно – розвивальної роботи
Рівень психічного
розвитку Жовтень Рівень психічного
розвитку Грудень
Високий 29% Високий 30%
Середній 69% Середній 67%
Низький 2% Низький 2%
Рівень психічного розвитку дітей дошкільного віку визначався за методикою «Експрес - діагностика рівня психічного розвитку» (П.А. М'ясоєд). Після проведення «Корекційно-розвивальної роботи з розвитку пізнавальних процесів» В.Л.Шарохіної рівень розвитку покращився: (результати надані в таблиці) на січень 2022 р.
Результати діагностики Результати корекціно – розвивальної роботи
Рівень психічного
розвитку Молодші групи Середні групи Старша група Рівень психічного
розвитку Молодші групи Середні групи Старша група
Високий 18% 16% 24% Високий 18% 17% 26%
Середній 79% 81% 76% Середній 80% 80% 74%
Низький 3% 2% 0% Низький 2% 2% 0%
В рамках роботи з проблеми соціалізації дошкільників особливу увагу приділено такому її аспекту як формування емоційного компоненту – передумови соціальної компетентності дошкільників. Робота проводилася в усіх вікових групах з участю батьків та педагогів. Для досягнення мети проводилась робота на вивчення та розвиток емоцій, згуртування дитячих колективів, розвиток соціально спрямованих навичок, розвиток комунікативних навичок, корекція небажаних особистісних особливостей поведінки, підняття рівня самооцінки. В дошкільному закладі оформлено розвивальний простір з урахуванням психологічних потреб дошкільників різних вікових груп: куточки психологічного розвантаження, усамітнення, екран настрою та емоцій, створено міні-центр для розвитку емоційного інтелекту. Проведено роботу з діагностики емоційної сфери дошкільників згідно віку дітей за такими методиками: «Кактус», «Неіснуюча тварина», «Лінеограма», «Вулкан», «Emotion cards» (автор Ю.О. Святенко) тощо. Приділялась увага роботі з діагностики та корекції страхів у дітей –переміщених осіб. Результатом проведеної роботи стало підвищення соціально-емоційної компетентності дошкільників, зростання рівня емоційної обізнаності дітей, покращення рівня психологічного комфорту та взаємодії дошкільників під час перебування у групах. У дітей усіх вікових груп зріс рівень емоційного розвитку та соціальних навичок. В лютому 2020 року проведено семінар-практикум для вихователів «Емоційний компонент як передумова формування соціальної компетентності дошкільників».
Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі урізноманітнювали форми роботи з дітьми, а саме:
* організація індивідуальних занять;
* організація занять дітей за здібностями (завдання із сірниками, словесна асоціація, складання зображення, ескізи, мнемокарти, юні художники, Петриківський розпис);
* психологічна гімнастика (для розвитку творчої уяви) ;
* театралізована педагогіка (міні – театр, сольовий театр, пальчиковий театр, та інші)
* проведення гурткової роботи: гурток театральна студія "Хореографія" (Онішко І.І.)
* застосування педагогічних інновацій, сучасних психолого – педагогічних та інформаційно – комунікаційних технологій
в) результативність роботи з дітьми за освітніми напрямами (на 15.01.2022):
У дошкільному закладі функціонує 6 груп, з них- 1 група дітей раннього віку. Предметно – розвивальне середовище в групі організовано як осередок діяльності дітей. Вихователі групи проводили діагностування дітей на рівень виконання освітніх розвиваючих, виховних, навчальних завдань відповідно до програмових вимог.
Обстежено 30 дітей раннього віку (січень, 2022)
*

 

 


високий рівень розвитку – 6%;
достатній рівень – 30%;
* середній рівень – 40%;
* низький рівень – 24%.

Діагностика проводилась як емоційно - ділове спілкування дорослого із дитиною в невимушеній обстановці.
Методи і прийоми, які використовували педагоги в роботі з дітьми доцільні, різноманітні згідно віковим особливостям дітей.
Аналіз результатів загального і соціального розвитку дітей у 2020 – 2021 навчальному році у порівнянні з минулим свідчить про стабільну роботу педагогічного колективу та раціональне побудування освітнього процесу. Знання дітей педагогами оцінювались комплексно у зв’язку з різними сферами життєдіяльності, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним життям.
Результативність педагогічного процесу проаналізовано згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів.
Аналіз показників компетентності дитини проводився за освітніми лініями.
Моніторинг рівня знань дітей за освітнім напрямом «Особистість дитини» (на 15.01.2022)

 

 

 

Було обстежено 160 дітей.
Високий рівень – 62 дитини;
Достатній рівень – 48 дітей;
Середній рівень – 35 дітей;
Низький рівень – 15 дітей.
Вважаємо, що для підвищення та удосконалення знання вихованців за показниками «Особистість дитини», необхідно звернути увагу на індивідуальну роботу з дітьми середнього та низького рівня.
Моніторинг рівня знань дітей за освітнім напрямом
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (на 15.01.2022)

 

 


Було обстежено 160 дітей:
Високий рівень - 57 дітей ;
Достатній рівень – 50 дітей;
Середній рівень – 35 дітей;
Низький рівень – 18 дітей
Порівнюючи рівень знань з пізнавальної активності та сенсорні еталони дітей з минулим роком, можна зробити висновок, що завдяки використанню інноваційних технологій в освітньо – виховному процесі у дітей відзначається позитивна динаміка у розвитку , а також підвищився рівень компетентності.
Моніторинг рівня фізичного розвитку дітей за 2017-2022 р/р
Систематично проводився моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати фіксувалися в «Паспорті здоров'я», діаграмах та обговорювались на педрадах, педгодинах, нарадах при завідувачі.
За результатами обстеження фізичних вмінь і навичок 100% дітей 6 років виконали встановлені Державні тести. Всього обстежено 30 дітей 6-ти річного віку. З них: 40 % випускників мають високий рівень фізичної готовності, 59% - середній рівень, 1% - низький рівень, що вище минулорічних показників (2016 -2017 :14%,84%, 2% ; 2017 – 2018 : 27%,71%,2%; 2018 – 2019: 29, 70%, 1%; 2019-2020 н/р – 32%,67%,1%, 2020 – 2021 н/р – 33%, 66%, 1%).

 

 

 


Моніторинг рівня розвитку мовленнєво - творчих здібностей дітей
Пріоритетним напрямком у роботі з розвитку мовлення дітей наш колектив вибрав художньо – творчу діяльність дітей під час ознайомлення зі світом театру. Керівник театральної студії "Сюрприз " Онішко І.І.. розробила і використовує інноваційні методи і прийоми при роботі з театралізованої діяльності. Такі технології, як ігри – емпатії, релаксація, заняття – подорожі, музей театру, вигадування нових казок, казок сучасності допомагають кожній дитині знайти упевненість в собі, психологічну захищеність, внутрішній спокій, позбутися негативних емоцій .

 

 

 

 

 


г) Наступність у роботі зі школою:
Щоб забезпечити безперервність освітнього процесу, досягти високої якості освіти налагодили тісний зв'язок закладу дошкільної освіти та ЗОШ №5. Для вчителів початкових класів та педагогів дошкільного закладу проводили спільні засідання, тренінг «Розвиток базових компетентностей особистості дитини, необхідних для успішного навчання в школі» - вихователь Клименко Ю.В., ділова гра «Використання ігрових методів у навчальній діяльності дітей 6 –річного віку» - вихователь Колесник Т.М., «Круглий стіл», спільні свята: «Свято рушника», «Місто майстрів» - осінній ярмарок, конкурс малюнка на асфальті «Щасливе дитинство», відвідування гуртка театралізованої діяльності та ЛЕГО - конструювання, та інші.
Результати обстеження шкільної зрілості
Директор та вихователі старшої групи провели обстеження 30 дітей до навчання в школі. До школи не йде 2 дитини – за бажанням батьків. Ці діти будуть продовжувати навчання в дошкільному закладі. За результатами обстеження психологічної готовності до навчання в школі шкільно зрілих – 85%, середньо зрілих – 15%, тобто фактично мають психологічну готовність – 100% випускників, що вище минулорічних показників (2019-2020: 78%,20%, 2%; 2020 – 2021 н/р:82%; 2021-2022 н/р (на 15.01.2022): 85%, 15%)

 

 

 

 

 

 

Результати обстеження психологічної готовності до школи дітей 6 років
за 2019-2020 н/р - 2021 – 2022 н/р
Діти – випускники мають на достатньому рівні розвинені психічні процеси, високі потенційні можливості в галузі розвитку працездатності і розумової активності; у дітей сформовані навички навчальної діяльності, саморегуляції, самостійності, розвинуті дії мислення, сформована мотиваційна готовність до шкільного навчання.
Моніторингові обстеження у травні місяці не проводилися у звˊязку із воєнним станом та організацією роботи груп у дистанційному форматі через месенджери, сайт ЗДО, Viber.

д) Робота з батьками вихованців, громадськістю:
Одним з пріоритетів у практиці роботи КЗО на сучасному етапі є співпраця з родиною. Батьки – активні учасники навчально - виховного процесу дошкільного навчального закладу. Робота педагогічного колективу була спрямована на активізацію педагогічних знань серед батьків через пошук нових форм роботи з формування патріотичних почуттів, духовності та моральних цінностей у дошкільників. Значно урізноманітнилися форми роботи з батьками: цікаво проходили хвилинки спілкування, зустрічі за «Круглим столом», робота клубу «Сімейного дозвілля». Найбільш ефективним методом можна назвати такі нетрадиційні форми взаємодії «дитячий садок – родина», як постійно – діючий тематичний тренінг для батьків дітей раннього віку «Якщо дитина зводить дорослого з розуму, або Азбука виживання для батьків»!, засідання «Школи турботливих батьків», випуск тематичних журналів для батьків «Радимо, пропонуємо, допомагаємо», презентація кращого сімейного досвіду «У фокусі - сім’я!».
Одним із аспектів роботи з батьками з питання громадянського виховання вихователі відводили ознайомленню з правовими аспектами в вихованні дітей. З цією метою було проведено ряд заходів для підвищення правової культури батьків:
• Засідання «Школи турботливих батьків» з теми «Права дитини – знаємо і захищаємо!» (стиль родинних відносин, спілкування з дитиною в сім’ї з урахуванням її прав)
• Практикум для батьків «Подорож по сторінках Конвенції ООН про права дитини»
• Інформаційний вісник «Законодавче забезпечення дитинства»
• Перегляд фото слайдів «Я – Людина» з висловлюваннями дітей про свої права
• Анкетування батьків «Права моєї дитини»
Проведені заходи позитивно сприймались батьківською громадськістю.
На виконання завдань річного плану роботи ДНЗ у 2019-2020 році проведений творчий огляд – конкурс «Сучасний підхід до організації національно-патріотичного куточка» (на краще обладнання патріотичного куточка для дітей в групі).
Батьки брали участь в акціях та конкурсах закладу:
«У королівстві гарбузової родини » - вироби з гарбуза та природних матеріалів,
«П'ять шляхів до серця власної дитини» - конкурс родинного дерева,
«Писанкове сяйво» - конкурс до свята Великдень,
«Один день моєї родини», «Професії мам і тат цікавлять малят», «Ким я мрію бути…» фотовиставки (в рамках участі в дитячому архітектурному проекті «Професії майбутнього»),
«Здорова дитина – майбутнє України» - листопадова акція,
«LEGO в моїй родині» – проектна дяльність разом з родиною,
«Городина на нашому підвіконні» - конкурс на кращий город на підвіконні,
Педагогічним колективом та медиками проводилась робота з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму та різноманітних отруєнь, особливо в літній та осінній період.
З метою виявлення зацікавлень батьків, вивчення їх запитів, використовували анкетування з різних питань та проблем.
Заходи, що проводились , показали, як багато в дитячому садку творчих та відповідальних батьків, зацікавлених життям своїх дітей.
Протягом року створювались умови для соціального захисту дітей. Були складені вихователями груп соціальні портрети сімей вихованців.
Робота з родиною швидко модернізується, в практиці застосовується безліч цікавих інтерактивних форм роботи, на що вказують самі батьки. Тісна співпраця всіх служб дошкільного закладу, батьківської громадськості, їх націленість на досягнення спільної мети стала запорукою успішної організації освітньої роботи з дітьми. Протягом року всі події, новини та інформація в ЗДО висвітлювалася на сайті дошкільного закладу та в групі на Facebook.1.5. Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
Для створення позитивного іміджу дошкільного закладу з реалізації Базового компонента дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році колективом проводилась така творча робота:
а) участь у проектах:
Саме велике наше досягнення - це участь у проекті "Сприяння освіті". Проект «Україна надзвичайна»
Проект - це велика кількість цінного матеріалу! Це постійне особистісне зростання! Це великий крок до сучасного навчання - НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ! Це щасливі очі дітей! Це посмішки батьків!

б) участь у конкурсах
- учасники та фіналісти дитячого архітектурного проекту «Україна надзвичайна» в рамках всеукраїнського освітнього фестивалю гри «Play – Fest 2022»

Враховуючи всі позитивні сторони і проблемні питання в роботі у 2021-2022 навчальному році, вважаємо, що робота керівника закладу дошкільної освіти була спрямована на забезпечення психологічної безпеки та емоційне благополуччя учасників освітнього процесу.