Главная / Відкритий доступ / Звіт директора / Звіт директора 2020-2021

Звіт директора 2020-2021

 ЗВІТ  

керівника комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 238»  

Дніпровської міської ради  

Федінчик Галини Євгеніївни

перед колективом та громадськістю на конференції 

(23.06.2021 року) 

Звіт керівника закладу дошкільної освіти проведено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178,  та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю». 

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: 

- Конституції України,  

- Закону України «Про освіту»,  

- Закону України «Про дошкільну освіту»,  

- «Положення про дошкільний навчальний заклад», 

- Базового компоненту дошкільної освіти України 

- Закону України «Про охорону праці» 

- Закону України «Про цивільну оборону» 

- Закону України «Про дорожній рух» 

- Закону України «Про відпустки» 

- Закону України «Про мови» 

- Статуту закладу дошкільної освіти 

- Санітарного регламенту для  дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016  №234) Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України  від 20.04.2016 № 446 

- Програми розвитку дитини «Я у Світі!»», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»,  парціальних програм

- Статуту закладу дошкільної освіти 

- відповідно річного плану роботи. 

 

Дошкільний заклад – це перша сходинка, де діти починають засвоювати навички  спілкування, де розпочинається процес соціалізації, де вони починають готуватися  до дорослого життя. І те, як пройде цей процес, у великій мірі залежить від нас,  педагогів - дошкільників. Адже в  дошкільному закладі освіти закладаються життєві компетентності, які допоможуть дитині у шкільному житті.   

Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті і завданням.       

Головною метою нашого дошкільного закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.    

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.                                                                                                    

У 2020 – 2021 навчальному році я, як  керівник закладу дошкільної  освіти, у своїй діяльності керувалася Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, законодавчими актами України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу. 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №238» Дніпровської міської ради розташований за адресою:  49017, м. Дніпро, вул. Максима проспект Івана Мазепи, 16.

Заклад розрахований на 6 груп, з наповнюваністю 115 дітей.

У 2020-2021 навчальному році виховувалося 182 дитини.

На даний час в дошкільному закладі функціонує 6 груп 1 група раннього та 5 груп дошкільного віку): 

- 1 група раннього віку 3-го року життя;  

- 1 групи 4-го року життя; 

- 2 групи 5-го року життя; 

- 2 групи 6-го року життя;  

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками. 

 • Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії ф.63 (про щеплення), ксерокопії  свідоцтва про народження дитини. 

Режим роботи закладу освіти:  з 7.00 – до 17.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем.  

Чергова група    раннього віку   з 06.30 до 18.30

Чергова група  дошкільного віку з 7.00 – 19.00 

 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня    (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

В ДНЗ №238  працює  29  співробітників:  

13   з них педагогічні працівники 

           16 осіб - обслуговуючий та технічний персонал. 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. 

   Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

1.             Вжиті керівником дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:  

       На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від  18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234) та з метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дошкільного закладу, традиційно, у жовтні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянуті предметно – ігрове середовище групових кімнат.  

2020 – 2021 навчальний рік став для всіх  нестандартним  та мав свої особливості – карантин по COVID – 19 поклав свої відбитки на всі форми роботи з вихованцями, педагогами    та батьками, тому педагоги ДНЗ проводили   роботу на час карантину,  було розроблено цілу систему дистанційного навчання (на період закриття групи на карантин).

Так батькам дітей надавалися індивідуальні консультації, рекомендації, для них проводились заняття з використанням відео, інтернетресурсів,а саме      

 • відео заняття з використанням інноваційних та інтерактивних методів з пріоритетом пізнавальної, логіко-математичної, дослідно-експериментальної діяльності тощо;  
 • соціальні мережі та Viber , які дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації;  
 • електронна пошта , яка використовувалась для організації спілкування вихователя й батьків здобувачів освіти; педагогів та адміністрації закладу. 
 • конференції Zoom – сучасний спосіб зв’язку, що дозволяє проводити заняття коли вихованці і вихователь знаходяться на відстані,  все відбувається у режимі реального часу, педагог і  діти  можуть  бачити  один одного, педагог має можливість супроводжувати бесіду чи заняття наочним матеріалом.   
 1. Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес  

Планування   роботи  КЗО ДНЗ № 238 здійснювалося відповідно до Указу Президента України 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234),  інструктивно – методичних рекомендацій  «Щодо  організації діяльності закладів освіти що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 році» (Додаток до листа МОН України від 02.07.2020р. №1/9-419.), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», (Додаток 1 до листа МОН України від 25.06.2016 р. №1/9 – 396),  інструктивно  – методичних рекомендацій  «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (Додаток до листа МОН України від 02.09.2016 р. №1/9-456), інструктивно – методичних рекомендацій щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток до листа МОН від 12.10.2015 р. №1/9-487), наказом МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину».

   Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2020-2021 н.р. кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою,  навчально – методичною, літературою, мультимедійним пристроєм та дисками «КОЗА-ДИСК». Під моїм керівництвом педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього  освітньо - виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями. 

 Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують такі фахові журнали, як "Музичний керівник", "Психолог", "Дошкільний навчальний заклад", "Вихователь-методист", "Практика управління дошкільним закладом". Заведена картотека періодичних видань для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України. 

 Педагоги нашого дошкільного закладу чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем прямими продуктами яких можуть бути нові навчальні технології, оригінальні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в освітньому процесі. Вихователі чутливі до продуктивних інновацій, бо розуміють, що побічним продуктом інновації є зростання майстерності педагога, рівня його культури, мислення, світогляду тощо. 

 Уміння педагогів працювати в команді з батьками та дітьми дає можливість  в умовах карантину продовжувати працювати за  пріоритетними  напрямками .  

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА  2020 – 2021  

НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 

 

1.    Організувати роботу над обласним науково – методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (І етап роботи над проблемою) через організацію педагогічного партнерства  закладу дошкільної освіти та початковою ланкою освіти.

2.    Застосовувати компетентнісний, діяльнісний, системний та цілісний  підхід  під час освітнього процесу шляхом впровадження концепції наскрізного підходу «Навчання через гру!» в рамках проектів «Сприяння освіті», «Шість цеглинок»

3.    Удосконалювати роботу з формування національно-патріотичних почуттів, духовності та моральності через пошук нових форм роботи із здобувачами освіти та громадськістю.

4.    Формувати в дітей екологічну свідомість, уявлення про екосистеми, усвідомлення зв'язку між відповідальним ставленням до довкілля та

збереженням  свого власного здоров'я.

                  

 

 

 ЗАВДАННЯ  НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД:

 

 1. Створювати багатофункціональне предметно-просторове середовище для забезпечення охорони життя і зміцнення здоров'я вихованців, дотримання вимог безпеки життєдіяльності та оптимізації рухового режиму.  
 2. Реалізовувати систему заходів, направлену на оздоровлення гармонійно розвиненої особистості, формування її  пізнавальної активності та трудових навичок.  
 3. Впроваджувати сучасні освітні технології  з розвитку творчих здібностей  дітей в літній період в тандемі партнерської взаємодії з батьками.  
 4. Спрямовувати діяльність педагогічного колективу на осучаснення змісту і методів освітньої діяльності в літній період. 

   

Протягом 2020–2021 навчального року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні освітні технології: 

 • У 2013 році групи дошкільного закладу увійшли в програму «Сприяння освіті». Програма «Сприяння освіті» розпочала своє впровадження в Україні з 2010 року. Вона має на меті впровадження інноваційних методів навчання в систему освіти та сприяння розкриттю творчого потенціалу дитини через ГРУ. Завдяки участі дошкільного закладу в програмі Сприяння освіті неодноразово ставали супер фіналістами дитячих архітектурних конкурсів. У 2021 році прийняли участь у фестивалі гри, натхнення та фантазії «Play Fest – 2021!» «Книга, що оживає». Представили свій проект «Книга кулінарних шедеврів» та стали переможцями в номінації
 • На реалізацію змісту освітньої лінії «Комп’ютерна грамота» варіативної складової освіти у 2020 році продовжив роботу гурток «Комп’ютерна грамота» 
 • Групи раннього віку, молодшого дошкільного віку –  технологія  М.Монтессорі
 • Середні групи  - технології проектної діяльності Т.Піроженко.  
 • Старші групи  - морально – етичне  виховання за   творами В.О. Сухомлинським, використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі педагогів, проектна діяльність, використання кваліметричної моделі у моніторингу якості освітнього процесу. 
 1. Організація виховної роботи в закладі дошкільної освіти.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до  Базового компоненту дошкільної освіти.

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

 • Базовий компонент дошкільної освіти /нова редакція/ Науковий керівник: А. М. Богуш, Київ, 2020
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція), науковий керівник: Кононко О.Л., Київ, 2019
 • Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» - Науковий керівник К.Л.Крутій, ЛІПС, Запоріжжя, 2015
 • Програма «Впевнений старт» (нова редакція), - Тернопіль, 2017

 

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

 

 • Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичних рекомендацій «Безмежний світ гри з ЛЕГО» / О.Ю. Рома, В.Ю. Близнюк, О.П. Борук, 2016 р./
 • Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку  / М.М.Єфименко. Лист ІМЗО  від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627
 • Дошкільникам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Лист ІМЗО  від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46
 •  Про себе треба знати, про себе треба дбати.  Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку  /авт. Лохвицька Л. В., Мандрівець, Лист ІМЗО  від 04.12.2018         №22.1/12-Г-1049
 • Парціальна програма з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» /О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець, за наук. ред. О.Д. Рейпольської, 2016 р./
 • Скарбничка моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (видання 2-ге оновлене зфі змінами і доповненнями) – Лохвицька Л.В.. Мандрівець. Лист ІМЗО  від 18.11.2019         №22.1/12-Г-1094
 • Лідер живе в кожному. Парціальна програма  для закладів освіти  по формуванню лідерського потенціалу у дітей дошкільного віку – авторський колектив Гавриш Н., Безсонова О., Безрукова О.,     Воронов В. ТОВ МР ЛІДЕР ГЛОБАЛ. Лист ІМЗО  від 18.05.2020 №22.1/12-Г-271
 • Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей ві 3-х  до 7-ми років. Навчально – методичний посібник. Шевчук А.С.. Мандрівець. Лист ІМЗО  від 18.05.2020 №22.1/12-Г-282
 • STREAM – освіта., або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма з формування культури інженерного мислення в дітей перед шкільного віку – науковий керівник Крутій К.Л. 14.07.2020 №22.1/12-Г-274
 • Комп'ютерна грамота для малят. Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку.  /Болотова О.М., Вайнер О.В., Семизорова В.В.. Мандрівець. 14.05.2018 №22.1/12-Г-236
 • Вітаю Театре. Парціальна програма (для дітей старшого лдошкільного віку). Макаренко Л.В. Сайт МДУ. 13.11.2019 №22.1/12-Г-1068

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу  ( протокол № 1 від 30.08.2020 р). 

 

Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є  діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі. 

   Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності (фронтальні, підгрупові та індивідуальні). 

   У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. 

   Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки. 

 -  Тривалість занять для дітей раннього віку – 10 хвилин;  

 -  Молодшого дошкільного віку – 15  хвилин;  

 -  Середнього дошкільного віку 20-25 хвилин; 

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.  

   Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному закладі урізноманітнювали  форми роботи з дітьми, а саме: 

      * організація індивідуальних занять; 

      * організація занять дітей за здібностями (завдання  із сірниками, словесна асоціація, складання зображення, ескізи, мнемокарти, юні художники, Петриківський розпис) 

     * психологічна гімнастика (для розвитку творчої уяви)  ; 

     * театралізована педагогіка (міні – театр, сольовий театр, пальчиковий театр, та інші) 

     * біоенергопластика (поєднання рухів апарату  артикуляції з рухами руки) 

     * проведення гурткової роботи (театральний  гурток «Сюрприз»  під керівництвом Онішко І.І.) 

     * застосування педагогічних інновацій, сучасних психолого – педагогічних  та інформаційно – комунікаційних технологій, що висвітлено в плані навчально – виховної роботи за минулий рік. 

Педагоги на самоізоляції , в дистанційному режимі роботи, працювали над своєю самоосвітою, планували, звітували про виконану роботу. 

Багато часу приділяли на реалізацію запланованої  роботи з батьками та дітьми (анкетування, консультації, інформаційні матеріали для батьків, відео-заняття, відео - досліди та цікаві завдання для дітей). 

   

 

 

3. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність комплектування груп. 

 

№  

Відомості 

Показники 

1.  

Кількість працівників усього 

29  

Педагогічний персонал 

13 

Обслуговуючий персонал 

16 

 

Педагогічний колектив дошкільного закладу  в 2020-2021 навчальному році  становив  13 осіб:  

За рівнем освіти: 

Не закінчена вища (бакалавр)  – 1 педагогів 

Вища освіта – 3  педагогів

Середня – спеціальна освіта - 9

Не за фахом – 1 педагог 

За рівнем кваліфікації: 

Вища категорія – 2 

Спеціаліст – 1 

Без категорії – 9 

Звання «вихователь-методист» – 6 

д) результати  атестації педагогів: 

   Атестація педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу проводилась відповідно до Закону України  «Про освіту» (ст.34) Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. 

   У 2021 році атестаційною комісією було проатечстовано: 

 • Заболотну Людмилу Олексіївну, вихователя, на відповідність раніше встановленого 11 тарифного розряду

 

 • Єрмоленко Лариса Павлівна, вихователь, на відповідність раніше присвоєного 11 тарифного розряду та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» 

   Дошкільний заклад було приєднано до атестаційної комісії КЗО «ДНЗ №336 комбінованого тину» ДМР. Атестаційна комісія  протягом року проводила оцінку   роботи педагогів, які атестувалися , надавала допомогу в проведенні  занять, режимних моментів. Порушень щодо графіку    проведення атестації педкадрів та ведення  документації не було. 

У 2020 -2021 році продовжували здобувати вищу освіту  без відриву від виробництва  такі педагоги:  вихователь Клименко Ю.В., вихователь Карась В.А.,

   Отже, удосконалення своєї педагогічної діяльності дозволяє сформувати у кожного педагога такий тип мислення, який стає невід'ємною рисою особистості, забезпечує творчий характер праці. 

   Підвищенню кваліфікації сприяли тренінги, семінари – практикуми, педради , педгодини, майстер –клас, презентації  на яких розглядалися актуальні питання впровадження в роботу сучасних педагогічних технологій та аналізувалась робота щодо реалізації  завдань обласної науково методичної проблеми. (I етап). 

   Планомірна та систематична робота з кадрами відповідає високому рівню. Згідно з перспективним та річним планами  закладу педагоги проходили курсову перепідготовку на базі комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (Романова С.Б., Комарова Р.А..), педагоги Онішко І.І., Колесник Т.М., Клименко Ю.В., Комарова Р.А протягом року відвідали Онлайн - тренінги  в рамках участі в програмі «Сприяння освіті». Програма «Сприяння освіті» має на меті впровадження інноваційних методів навчання в систему освіти та сприяння розкриттю творчого потенціалу дитини через гру.  

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на  високому рівні. Педагоги використовують інформаційно комунікативні технології на заняттях, і цим самим стимулюють інтерес дітей до пізнання світу. Педагоги використовували інтернет. Інтернет є джерелом здобуття  інформації про оточуючий світ. Діти із задоволенням  дізнаються про таємниці природного, предметного, соціального довкілля, вчаться простим математичним діям , елементам грамоти зі сучасним «другом». 

Педагоги діляться своїми професійними знаннями, креативними освітніми ідеями в журналах, ведуть інтернет сторінки, професійні блоги та живі журнали, приймають участь у флешмобах та конкурсах. 

Аналіз плинності кадрів за 2020-2021 навчальний рік  

 •  - звільнення за власним бажанням - 1 

 

4.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників. 

   Протягом вересня 2020 року, проведено облік дітей пільгових категорій ДНЗ з метою надання  педагогічної та психологічної допомоги, про що складено відповідні акти. Крім того, кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт», в якому зберігається пакет документів. В жовтні 2020 року створено «Соціальні паспорти багатодітних родин» та розроблене планування роботи закладу з напряму соціального захисту дітей. Проводилося ознайомлення працівників ДНЗ з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства, дані питання розглядалися на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачі.  

Кількісний склад дітей дошкільного віку пільгових категорій: 

- діти з багатодітних сімей – 7 

- діти з малозабезпечених сімей – 2 

- діти, батьки яких є чи були учасниками АТО – 17

- діти переміщені особи - 6 

Для 7 дітей з багатодітної родини встановлено 50% плату за харчування, діти сирот, діти з малозабезпечених родин,  діти батьки яких є чи були учасниками АТО, діти переміщені особи  харчуються безкоштовно. 

Питання соціального захисту дітей, правової освіти дошкільників, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності, дотримання законодавства щодо дотримання захисту прав неповнолітніх були упродовж 2020-2021 навчального року пріоритетними для педагогів. Впродовж навчального року створювались оптимальні умови для навчання та виховання всіх дітей закладу, в тому числі дітей пільгового контингенту, а саме: 

 • оновлено добірку нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства; 
 • ведеться моніторинг кількості дітей пільгових категорій;  
 • ​ електронна база даних дітей пільгових поповнювалася по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини та появи новоприбулих дітей пільгового контингенту; 
 • зібрано документи, які підтверджують соціальний статус дітей, створено індивідуальні «Соціальні паспорти» на кожну дитину пільгової категорії; 
 • ведеться облік хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку;  
 • узагальнена інформація своєчасно надавалася до департаменту гуманітарної політики  управління освіти;  

   Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. 

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». Соціальний захист наших педагогічних працівників також обумовлений вимогами та угодами, визначеними у  “ Колективному договорі “ дошкільного закладу . Працівники нашого закладу також отримують матеріальну допомогу через профспілкову організацію департаменту гуманітарної політики  управління освіти. 

 

 

5.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне  використання. 

   Питання господарської роботи є найскладнішими у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Я вдячна всім батькам, педагогічному колективу,  хто приймає участь у покращенні матеріально-технічної бази закладу та оснащенні навчально-виховного процесу.  

Адміністрацією проводились заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази  дошкільного навчального закладу №238. 

Протягом року батьками була надана допомога у вигляді різноманітних матеріалів, необхідних для нормального функціонування дошкільного закладу. Всі надані матеріальні цінності оприбутковані та поставлені на прихід через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

 

Батьками в 2020 році передано у вигляді товарів на суму : 

70009,50 грн грн. (сімдесят тисяч дев'ять грн.50коп.) для потреби дошкільного закладу. 

Актами прийому-передач, товар прийнято і поставлено на  облік до ЦБ  при  департаменті гуманітарної політики ДМР № 2 (закладів освіти Новокодацького та Чечелівського районів). 

 

Благодійна допомога  за 2020рік

 
 

придбано по ДНЗ -238

 
 

з 01 січня 2020 року  по 

31 грудня 2020 року

 

найменування

батьки

1

Дез. засіб Дезактин

1400,00

2

Пральний порошок

2205,00

3

Сода кальценована

360,00

 

ВСЬОГО 

3965,00

   

1

Мощення двору

54867,50

2

Світильник

2900,00

3

М’який  інвентар(гардини)

927,00

4

Меблі дитячі ігрові

7350,00

 

ВСЬОГО 

66044,50

   

             ВСЬОГО за 2020 рік  70 009,50 грн

Фінансовий звіт КЗО «ДНЗ №238» ДМР  за 2020 рік

Фактичні витрати  по закладу в розрізі кодів економічної  класифіації видатків за 2020рік

КЕКВ

Найменування видатків

Факт (Загальний фонд)

      Факт (Спеціальний фонд)

2111

Заробітна плата

2 141 005,65

 

2120

Нарахування на оплату праці

491 591,08

 

2230

Продукти харчування

579 597,94

304483,16

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

325 779,60

 

2271

Оплата  теплопостачання

178 779,11

 

2272

Оплата  водопостачання і водовідведення

22 175,67

 

2273

Оплата  електроенергії

124 824,82

 

2274

Оплата  природного газу

 

 

 

Придбано по ДНЗ -238

з 01 січня 2020 року 

по  31 травня 2021року

 

найменування

бюджет ДГП 2020

1

Дез. засіб Амілокс плюс

1008,00

2

Дез. засіб Люмакс Профі максі

5322,00

3

Дез. засіб Люмакс Хлор

684,00

4

Мило рідке

1801,61

5.

Пакет,рушники,підставки

3893,23

 

ВСЬОГО 

12708,84

 

В 2020 році в КЗО «ДНЗ №238» ДМР  проведено капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища.

 

6. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників: 

   Повноцінне та якісне харчування дітей є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей ведеться відповідно «Інструкції з організації харчування дітей», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. №298/227. 

   У дошкільному закладі 3х разове харчування, згідно двотижневого меню. Здійснює послуги з надання харчування ТОВ «Продрезерв №5» з 05.03.2018 року. 

   Вартість харчування з 1 січня 2021 року  в закладах дошкільної освіти Дніпра на одну дитину становить: 

 • раннього віку - 45 грн 5 коп. (з них, 17 гривень 07 копійок - батьківська оплата) 
 • для дитини дошкільного віку - 65 гривень 5 копійок. (з них, 25 гривень 96 коп. - батьківська оплата   

ПІЛЬГИ ЗА ХАРЧУВАННЯ

   Звільняються від оплати: 

діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;  

100%діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму;  

100% діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

100% діти учасників АТО;  

50% діти із багатодітних сімей,

100% діти переміщені особи;  

   Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). 

   З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів. На харчоблоці є в наявності інструкції щодо правил миття кухонного посуду; інвентарю та обладнання; графік генерального прибирання харчоблоку.  

   Санітарно - гігієнічний  стан  харчоблоку  задовільний. Система холодного,  гарячого  водопостачання  та  необхідне  технологічне  обладнання знаходились у робочому стані. 

   Оплата за харчування здійснюється не пізніше 10 числа поточного місяця! 

    З боку  завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.  

   Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.  

   Дошкільний заклад добре підготувався до літнього оздоровчого періоду. Завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, парасольки від сонця, надувні басейни,  іграшки для ігор з водою і піском. Виносний  спортивний матеріал. Ворота для гри в футбол, кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки, тощо.  В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги. Відремонтували прогулянкові павільйони (фарбування, встановлення лав), пофарбували малі форми, спортивний майданчик, тощо. По усій території закладу видалено аварійні  дерева,   підстрижено дерева та кущі, відремонтовано секції паркану, пофарбовано дворове обладнання. Велика увага приділялась  питному режиму. Своєчасно проводиться ревізія системи доочищення води.  З травня 2021 р. почали поставляти в заклад освіти для пиття дітей бутильовану воду «Сонечко».

   Відповідно до графіку  надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки та за згодою батьків.  Проводилися антропометричні виміри дітей. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.  

7.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:  

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи.  

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. 

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. 

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.   

Внесені пропозиції щодо виведення сигналу системи автоматичної пожежної сигналізації на пульт охорони.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. 

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. 

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. 

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. 

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі. Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. 

  Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

      8.Стан дитячого травматизму: 

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.  

     9.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.  

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі № 238  проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. 

    За 2020-2021 навчальний рік кількість усних звернень склала 118 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і  18  щодо працевлаштування.   

         Щотижня ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.